Thông báo đổi địa chỉ tổ chức đấu giá TS và Thông báo đính chính văn bản

IVB CN Thiên Long thông báo các văn bản liên quan đến khoản vay của Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Thăng Long:

- Đổi địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Chi tiết xem TẠI ĐÂY

- Thông báo đính chính văn bản đối với trường hợp tài sản bảo đảm: Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.