THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Lời đầu tiên, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thực hiện theo quyết định số 575/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014. Theo đó, IVB xin thông báo đến Quý khách hàng, IVB sẽ áp dụng biểu lãi suất mới nhằm tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0.5% và lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5.5%, hiệu lực từ ngày 03.04.2023.

Quý khách hàng vui lòng xem biểu lãi suất mới tại Website của IVB theo đường dẫn: https://www.indovinabank.com.vn/vi/interest-rate

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114