Thông báo bán đấu giá thành công

Thông báo bán đấu giá thành công 02 khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Cavico Việt Nam và Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.