THÔNG BÁO ÁP DỤNG HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN INTERNET BANKING

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Indovina Bank xin trân trọng thông báo về việc áp dụng hạn mức giao dịch trên dịch vụ Internet Banking của chúng tôi, có hiệu lực từ ngày 09/05/2024. Điều này áp dụng cho các nhóm đối tượng như sau:

  1. Tài khoản Ngoại Tệ của Người Cư Trú là Tổ chức
  2. Tài khoản Ngoại tệ của Người Không Cư Trú là Tổ chức
  3. Tài khoản Ngoại tệ của Người Cư Trú là Cá nhân
  4. Tài khoản ngoại tệ của Người Không Cư Trú là Cá nhân
  5. Tài khoản VNĐ của Người Không Cư Trú là Tổ Chức, Cá nhân và Người Cư Trú là Cá Nhân Nước Ngoài.

Các nhóm đối tượng này sẽ được áp dụng hạn mức (dành cho các loại giao dịch được phép thực hiện) bằng 75% hạn mức khách hàng thông thường theo từng loại phương thức xác thực, như sau:

CÁ NHÂN

Hình thức xác thực

Hạn mức giao dịch

SMS OTP

75 triệu/ ngày

Token loại cơ bản

75 triệu/ ngày

Token loại nâng cao

Dưới 375 triệu/lần
Dưới 1,125 tỷ/ ngày

Chữ ký số

Không giới hạn giao dịch/ lần
Hạn mức giao dịch 1 ngày theo đăng ký của khách hàng

   

DOANH NGHIỆP

Hình thức xác thực

Hạn mức giao dịch

SMS OTP

Không giới hạn

Token loại nâng cao

750 triệu/lần
7,5 tỷ/ ngày

Chữ ký số

Không giới hạn giao dịch/ lần
Hạn mức giao dịch 1 ngày theo đăng ký của khách hàng

Việc áp dụng hạn mức giao dịch này nhằm bảo vệ quyền lợi và an toàn cho Quý Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ Internet Banking của IVB.

Nếu Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với IVB qua các kênh sau:

  • Call Center: 1900 588 879
  • Email: support@indovinabank.com.vn

Xin cảm ơn Quý Khách hàng luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của IVB.

Trân trọng,

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114