THÔNG BÁO

 

 • Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng;
 • Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động Ngân hàng Liên doanh số 101/GP-NHNN
  ngày 11/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) ngày 22/11/2022;
 • Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại và các văn bản
  sửa đổi, bổ sung;
 • Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-BOM-HRND ban hành Quy chế Quản lý và
  phát triển mạng lưới IVB ngày 10/03/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 • Căn cứ Công văn số 863/HAP-TTGS ngày 24/05/2023 của Ngân hàng
  Nhà nước – Chi nhánh TP Hải Phòng v/v chấp thuận thay đổi địa chỉ không phát sinh thay đổi điểm Phòng giao dịch;
 • Căn cứ Quyết định số 132/2023/QĐ-BOE-HRND ngày 24/05/2023 của Ban Điều hành IVB về việc thay đổi tên và địa chỉ Phòng giao dịch.

 

Ngân Hàng TNHH Indovina trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc thay đổi tên và địa chỉ Phòng Giao dịch Nomura trực thuộc Chi nhánh Hải Phòng như sau:

 • Tên hiện tại: Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng giao dịch Khu Công nghiệp Nomura – Hải Phòng.
 • Tên mới: Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng giao dịch Khu Công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng.
 • Chi nhánh trực tiếp quản lý: Chi nhánh Indovina Bank Thành phố
  Hải Phòng.
 • Địa chỉ cũ: Khu nhà điều hành Khu công nghiệp Nomura, thôn 6 Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 • Địa chỉ mới: Khu nhà điều hành Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 • Điện thoại: 0225 374 3054 – Fax: 0225 374 3050
 • Ngày hiệu lực thay đổi: Từ ngày 26/05/2023

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác
chặt chẽ và sử dụng dịch vụ của IVB từ Quý Khách hàng trong thời gian sắp tới!

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách!

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.