Thời gian hoạt động của dịch vụ chuyển tiền điện tử liên ngân hàng trong thời gian cuối năm 2020

Kính gửi: Quý Khách hàng

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm sử dụng các dịch vụ của IVB trong suốt thời gian qua.

Với mong muốn phục vụ Quý Khách ngày càng tốt hơn, IVB xin thông báo đến Quý Khách thời gian hoạt động của dịch vụ chuyển tiền điện tử liên ngân hàng và dịch vụ nộp ngân sách nhà nước (sau đây gọi là chuyển tiền) trong thời gian quyết toán năm 2020 như sau:

Giờ Cut- off time từ 23-31/12/2020:

Ngày

Thanh toán điện tử liên Ngân hàng

Dưới 500 triệu VND

Trên 500 triệu VND

23-25/12/2020

17h30

18h30

26-27/12/2020

(Thứ 7 & Chủ nhật)

15h30

(Chỉ thanh toán online)

16h30

(Chỉ thanh toán online)

28-30/12/2020

17h30

18h30

31/12/2020

18h00

19h00

Giờ Cut- off time (COT) là thời hạn cuối cùng trong ngày để hạch toán Lệnh chuyển tiền đi của Quý khách. Các lệnh chuyển tiền nhận được trước giờ COT sẽ được chuyển đi trong ngày. Các lệnh chuyển tiền nhận được sau giờ COT, IVB sẽ chuyển đi vào ngày làm việc tiếp theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7 Hotline: 1900 588 879 hoặc email: support@indovinabank.com.vn.

Trân trọng thông báo.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.