THUẾ ĐIỆN TỬ - NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 1. Thuế điện tử là dịch vụ gì?

Thuế điện tử là dịch vụ do Ngân hàng Indovina (IVB) phối hợp với Tổng Cục Thuế (TCT) và Tổng cục Hải quan (TCHQ) triển khai, hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet, theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của TCT và Cổng thanh toán điện tử của TCHQ và được IVB xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

 1. Sử dụng dịch vụ Thuế điện tử có lợi ích gì?

Sử dụng dịch vụ Thuế điện tử của IVB, Quý khách được những lợi ích sau:

 • Giao dịch 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp
 • Tránh được các sai sót thông tin khi lập giấy nôp tiền
 • Hàng hóa được thông quan ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ IVB
 • Thông tin các khoản nộp thuế được truyền chính xác và ngay lập tức đến TCT.
 • Thủ tục đơn giản

 

 1. Mức phí khi sử dụng dịch vụ Thuế điện tử do IVB cung cấp?

Quý khách được MIỄN PHÍ đăng ký và sử dụng dịch vụ. Quý khách chỉ cần thanh toán phí chuyển tiền trong nước (từ tài khoản tại IVB đến Ngân Hàng Ủy nhiệm thu quản lý tài khoản Kho Bạc Nhà Nước).

 1. Tôi muốn sử dụng dịch vụ Thuế nội địa điện tử do IVB cung cấp thì phải làm thế nào?

Trước hết, Quý khách cần lập và gửi bản đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT) trên cổng thông tin điện tử của của TCT.

Sau đó, Quý khách vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để thực hiện Mẫu ủy quyền trích nợ tài khoản. Bằng việc ủy quyền này, Quý khách ủy quyền cho IVB trích nợ tài khoản thanh toán của mình mở tại IVB để thanh toán cho các giao dịch NTĐT cộng với số tiền phí thuế đi kèm.

 1. Tôi muốn sử dụng dịch vụ Thuế hải quan điện tử do IVB cung cấp thì phải làm thế nào?

Để sử dụng dịch vụ Thuế hải quan điện tử do IVB cung cấp, có 02 cách:

Cách thứ nhất: Quý khách đăng ký thông tin trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử của TCHQ. Sau đó, Quý khách vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để thực hiện Mẫu ủy quyền trích nợ tài khoản. Bằng việc ủy quyền này, Quý khách ủy quyền cho IVB trích nợ tài khoản thanh toán của mình mở tại IVB để thanh toán cho các giao dịch NTĐT cộng với số tiền phí thuế đi kèm.

Cách thứ hai: Quý khách đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để thực hiện Mẫu ủy quyền trích nợ tài khoản. Bằng việc ủy quyền này, Quý khách ủy quyền cho IVB trích nợ tài khoản thanh toán của mình mở tại IVB để thanh toán cho các giao dịch NTĐT cộng với số tiền phí thuế đi kèm. Sau đó, Quý khách thực hiện khai báo thông tin người ủy quyền trích nợ và gửi bản đăng ký dịch vụ trên cổng thanh toán điện tử của TCHQ

 1. Tôi muốn thay đổi số điện thoại, email, chữ ký số, số tài khoản, địa chỉ, thông tin người đại diện đăng ký sử dụng dịch vụ Thuế nội địa điện tử và Thuế hải quan điện tử thì phải làm thế nào?

Với dịch vụ Thuế nội địa điện tử:

 • Khi thay đổi số điện thoại, email, chữ ký số, địa chỉ, thông tin người đại diện đăng ký sử dụng dịch vụ: Quý khách vui lòng thực hiện tại cổng thông tin điện tử của TCT.
 • Khi thay đổi số tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ: Quý khách vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

 

Với dịch vụ Thuế hải quan điện tử:

 • Khi thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ, thông tin người đại diện đăng ký sử dụng dịch vụ: Quý khách vui lòng thực hiện tại cổng thanh toán điện tử của TCHQ hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.
 • Khi thay đổi chữ ký số đăng ký sử dụng dịch vụ: Quý khách vui lòng thực hiện tại cổng thanh toán điện tử của TCHQ.
 • Khi thay đổi số tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ: có 02 cách:
 • Cách thứ nhất: Quý khách thực hiện thay đổi thông tin số tài khoản thực hiện trích nợ (Mã ngân hàng, Tên ngân hàng, Số tài khoản) và gửi yêu cầu thay đổi trên cổng thanh toán điện tử của TCHQ. Sau đó, Quý khách vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để thực hiện điền mẫu đăng ký thay đổi thông tin tài khoản.
 • Cách thứ hai: Quý khách đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để thực hiện điền mẫu đăng ký thay đổi thông tin tài khoản.

 

 1. Tôi muốn ngừng sử dụng dịch vụ Thuế nội địa điện tử và Thuế hải quan điện tử thì phải làm thế nào?

Với dịch vụ Thuế nội địa điện tử: Quý khách vui lòng thực hiện ngừng dịch vụ tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Thuế.

Với dịch vụ Thuế hải quan điện tử: Quý khách có thể ngừng dịch vụ bằng 02 cách:

 • Cách 1: Quý khách thực hiện ngừng dịch vụ tại cổng thanh toán điện tử của TCHQ
 • Cách 2: Quý khách đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ ngừng dịch vụ.

 

 1. Tôi muốn tra soát giao dịch Thuế nội địa điện tử và Thuế hải quan điện tử, vậy tôi cần làm những thủ tục gì?

Với Thuế nội địa điện tử: trường hợp Quý khách phát hiện sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách Nhà Nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, Quý khách có thể lập thư tra soát trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Thuế

Với Thuế hải quan điện tử: Quý khách vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất hoặc liên hệ Trung Tâm Dịch vụ khách hàng IVB 24/7 Hotline: 1900 588 879 để được hỗ trợ

 1. Tôi muốn đăng ký hai (02) số tài khoản để nộp thuế điện tử tại IVB, số tài khoản thứ nhất để nộp thuế, số tài khoản thứ hai để nộp phí chuyển tiền, IVB có hỗ trợ được không?

IVB có thể hỗ trợ được yêu cầu này của Quý khách. Quý khách vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ đăng ký dịch vụ theo yêu cầu.

 1. Khi thực hiện giao dịch Thuế hải quan điện tử, tôi không nhận được mã xác thực OTP qua tin nhắn thì phải làm thế nào?

Mã xác thực OTP được hệ thống thanh toán điện tử của Tổng Cục Hải quan gửi vào email của người nộp thuế khi đăng ký thông tin ủy quyền. Vì vậy, Quý khách vui lòng kiểm tra email thay vì tin nhắn SMS.

 1. Tôi cần nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng USD, dịch vụ Thuế điện tử do IVB cung cấp có hỗ trợ được không?

Dịch vụ nộp thuế điện tử tại IVB đã hỗ trợ Quý khách nộp thuế bằng VND và USD.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.