DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Giới thiệu:

Nộp thuế nội địa điện tử là dịch vụ do Ngân hàng Indovina (IVB) phối hợp với Tổng Cục Thuế triển khai, hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được IVB xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế.

Tiện ích:

- Thủ tục đơn giản

- Giao dịch 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Tiết kiệm chi phí và thời gian.

Đặc điểm:

- Đối tượng : Khách hàng doanh nghiệp và tổ chức có tài khoản tại IVB và có nhu cầu hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Thông tin các khoản nộp thuế của khách hàng được truyền chính xác và ngay lập tức đến Tổng Cục Thuế.

- Quản lý thông tin nộp thuế hiệu quả qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế, người nộp có thể kê khai và truy vấn thông tin trực tiếp.

Tải mẫu đăng ký dịch vụ

Tải mẫu thay đổi thông tin

Hướng dẫn nộp NSNN qua cổng thanh toán điện tử của Tổng Cục Thuế

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114