THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGĂN CHẶN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CỦA THẺ TRẢ TRƯỚC VÔ DANH VISA

Theo tinh thần của Thông Tư 28/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư 19/2019/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng”; tại điều 1, mục 6 có quy định như sau:

“Thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán trên lãnh thổ Việt Nâm; không được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ trên môi trường internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động và không được rút tiền mặt”

Nhằm tuân thủ theo quy định nói trên, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) xin thông báo với Quý khách về việc thực hiện tuân thủ của ngân hàng đối với giao dịch thanh toán của thẻ trả trước vô danh Visa do IVB phát hành, như sau:

  • IVB sẽ thực hiện ngăn chặn tất cả các giao dịch trực tuyến của thẻ trả trước vô danh Visa. Tất cả các quy định khác về giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp của thẻ trả trước vô danh nêu trên đều không thay đổi.
  • Thời hạn thực hiện: từ 0:00 giờ ngày 1/04/2020

IVB xin trân trọng thông báo và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý khách

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.