THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) xin trân trng thông báo đến quý đi tác và quý khách hàng lch nghlnhư sau:

 

+ LGit Hùng Vương:

- ThHai 11/04/2022: Nghl.

- Th Ba 12/04/2022: Hot đng bình thưng.

+ Gii phóng Min Nam 30/4 và Quc tế lao đng 1/5:

- ThHai 02/05/2022 đến ThBa 03/05/2022: Nghl

- Th Tư 04/05/2022: Hot đng bình thưng

 

Hthng ATM và các dch vngân hàng trc tuyến ca Ngân hàng vn hot đng bình thưng trong sut dp l

Kính chúc quý khách và gia đình knghlvui v!

IVB trân trng thông báo.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.