THÔNG BÁO LẦN 2 v/v: Thực hiện quyền bán nợ khoản vay có tài sản bảo đảm

Chi nhánh IndovinaBank Thành phố Hải Phòng (IVB Hải Phòng) thông báo lần 2 về việc thực hiện chào bán khoản nợ có tài sản bảo đảm (TSBĐ) là Dây chuyền cán thép của khách hàng là Công Ty Sản xuất thép Úc SSE (“SSE”) thông tin chi tiết như sau:

Giá trị sổ sách (tạm tính đến ngày 29/04/2022): 261.161.798.115 đồng (trong đó nợ gốc là 229.637.935.684 đồng và nợ lãi là 31.523.862.431 đồng), tương đương 11.372.166,25 USD. Tỷ giá quy đổi USD/VND: 22.965.

TSBĐ:  dây chuyền cán thép 250.000 tấn/năm (đã được nâng cấp lên 450.000 tấn/năm từ năm 2016) tại Công Ty Sản xuất thép Úc SSE.

 

1. Cách thức chào mua khoản nợ:

- IVB Hải Phòng bán toàn bộ khoản nợ với nguyên trạng khoản nợ, bao gồm: Toàn bộ quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ của Bên bán đối với Bên Nợ; quyền xử lý TSĐB và các quyền lợi ích khác có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu của Bên bán; kể cả các quyền lợi, nghĩa vụ trước, trong và sau khi mua bán nợ.

- Phương thức mua bán không truy đòi.

- Giá bán theo giá thị trường và thỏa thuận của các bên sau khi được Ngân hàng TNHH Indovina chấp thuận.

2. Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ/TSBĐ:

IVB Hải Phòng sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

3. Gửi hồ sơ chào mua khoản nợ:

- Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua); Hồ sơ năng lực tài chính. Bên ngoài hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ chào mua khoản nợ của Công Ty Sản xuất thép Úc SSE”.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Chi nhánh IndovinaBank Thành phố Hải Phòng, A1-9 lô 8A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Người liên hệ: Ms. Nga (0989.093.063) hoặc Ms. Huyền (0773.239.881)- Phòng KD.

- Thời gian nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ có TSĐB gửi hồ sơ chào mua đến đúng địa chỉ nêu trên trước 17h00’ ngày 16/05/2022. IVB Hải Phòng có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ chào mua khoản nợ nào nhận được sau 17h00’ ngày 16/05/2022.

CHI NHÁNH INDOVINABANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.