Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá

IVB CN Thiên Long thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá 02 khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Cavico Việt Nam và Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.