THÔNG BÁO DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN - CỨU HỘ TẠI TÒA NHÀ HỘI SỞ IVB

 Ngân hàng TNHH Indovina trân trọng thông báo

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN - CỨU HỘ TẠI TÒA NHÀ HỘI SỞ

Nhằm nâng cao ý thức trong công tác PC&CC của toàn th cán bộ nhân viên Ngân Hàng TNHH Indovina (IVB) đang làm viêc tai Tòa nhà Hội sở nắm vững đặc điểm tình hình của cơ sở, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ để ch động hiệu quả trong việc tổ chức chữa cháy - cứu hộ, khi có cháy xảy ra. Đồng thời tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa IVB và lực lượng Cnh Sát PCCC khu vc, Công an và lc lượng dân phòng Phường 11, Qun Phú Nhun để chuẩn bị tốt cho công tác cha cháy và cu h - cu nn trong trường hp xy ra cháy, n ti cơ s.

IVB trân trng thông báo đến Quý khách hàng v vic tổ chc din tp phương án cha cháy và cu h - cu nn ti Tòa nhà Hi S Ngân Hàng TNHH Indovina năm 2023, c th như sau:

  • Thời gian: 9h00 - 11h30, thứ sáu, ngày 22/09/2023
  • Ða đim: Ngân Hàng TNHH Indovina — 97A Nguyn Văn Tri, Phường 11, Qun Phú Nhun, Tp. HCM.

Thành phn tham gia diễn tp: Lc lượng PCCC cơ s Tòa nhà Hi S; Lc lượng Cnh Sát PCCC thuc Ði Cnh sát PC&CC Qun Phú Nhun, Ðại diện S Cnh sát PCCC Tp.HCM, Ðai diên y ban Nhân dân Phường 11, Qun Phú Nhun; Công an Phường 11, Quân Phú Nhuân; Toàn th cán b nhân viên Ngân Hàng TNHH Indovina (IVB) và các Công ty đang hot động tại Tòa nhà Hi S.

Trong sut thi gian din tp, tất c các hot động giao dịch vi khách hàng vn tiến hành bình thường.

Trân trng thông báo. 

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.