Internet Banking

Giao dịch ngân hàng mọi lúc mọi nơi chỉ với tài khoản mở tại IVB và một máy tính kết nối Internet

Chuyển khoản nhanh Napas 24/7

Thực hịên giao dịch chuyển tiền ngoài giờ hành chính kể cả vào ngày nghỉ, ngày lễ mà người nhận vẫn có thể nhận ngay lập tức