DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN E-COM

Dịch vụ thanh toán trực tuyến E-com bằng thẻ ghi nợ nội địa của IVB là dịch vụ tiện ích do IVB phối hợp với Napas nhằm hỗ trợ chủ thẻ ghi nợ nội địa của IVB thanh toán mua sắm hàng hóa dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn trên internet.

 

Đối tượng khách hàng:

Chủ thẻ ghi nợ nội địa và có đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến E-com bằng thẻ ghi nợ nội địa ATM Premium của IVB.

 

Tiện ich:

  • Mua sắm hàng hóa dịch vụ trên trang bán hàng trực tuyến
  • Nhanh chóng, thuận tiện, an toàn khi giao dịch

 

Hạn mức:

Loại hạn mức

Số lần giao dịch tối đa trong ngày

Hạn mức 1 giao dịch

Hạn mức trong ngày

50.000.000 VND

50.000.000 VND

999

 

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Khách hàng truy cập website của nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ, đặt mua và chọn thanh toán

Bước 2: Khách hàng chuyển sang trang thanh toán NAPAS và thực hiện:

  • Nhập Họ và tên chủ thẻ
  • Nhập số thẻ
  • Ngày phát hành/ Ngày hiệu lực

Sau đó, khách hàng chọn thanh toán.

 

Bước 3: Khách hàng được chuyển sang trang xác thực thanh toán (xác thực OTP):

Khách hàng nhập các thông tin:

Nhập OTP

Nhập chuỗi ký tự hiển thị trên màn hình

             và chọn Thanh toán