Mạng lưới

HEAD OFFICE

97A Nguyen Van Troi Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Hochiminh City
Phone: (84-28) 3942 1042
Fax: (84-28) 3942 1043

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.233801258662!2d106.67891999999998!3d10.793397!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d5ac14b597%3A0x18704b9bddc35fef!2sINDOVINA+BANK+LTD+-+Head+Office!5e0!3m2!1sen!2s!4v1404699785082

Cho Lon Branch

Ground Floor Tan Da court Building, No.86 Tan Da Street,Ward 11 District 5, Ho chi minh City
Phone: (84-28) 6261 1044
Fax: (84-28) 6261 0791

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7591968890692!2d106.6622309150444!3d10.753032892337385!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ef0ab2b44c9%3A0x3db19255a1dcaf5f!2zTmfDom4gSMOgbmcgSW5kb3ZpbmEgKEl2YikgLSBDbiBDaOG7oyBM4bubbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1522997073091

Tan Binh Branch

19A Cong Hoa Street., Ward 12, Tan Binh District, Hochiminh City
Phone: (+84-28) 6296 7102
Fax: (+84-28) 6296 7100

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d3919.1351067578785!2d106.64835661508288!3d10.800962685079076!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zbmfDom4gaMOgbmcgaW5kb3ZpbmEgY2hpIG5ow6FuaCB0w6JuIGLDrG5o!5e0!3m2!1sen!2s!4v1522983279411

Ben Thanh Branch

No.46-48-50 Pham Hong Thai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Phone: (84-28) 3825 7732
Fax: (84-28) 3825 7733

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.521939055572!2d106.694145!3d10.771279!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3c2694492d%3A0x8103abef55b307c9!2sIndovina+Bank+-+B%E1%BA%BFn+Th%C3%A0nh!5e0!3m2!1sen!2s!4v1404700013570

Binh Duong Branch

22 Doc Lap Boulevard, Song Than 1 IZ, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong
Phone: (84-274) 3732 591
Fax: (84-274) 3732 597

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3918.070204080926!2d106.74583600000001!3d10.882265!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x60f901b08c156dd0!2sIndovina+Bank+-+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng+branch!5e0!3m2!1sen!2s!4v1407894841056

Dong Nai Branch

Sonadezi Long Binh building, Floor 1 & 2, No.1 3A Street, Bien Hoa 2 Industrial zone, Bien Hoa, Dong Nai
Phone: (84-251) 3832 955
Fax: (84-251) 3931 920

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d9317.956895231679!2d106.85684460765587!3d10.909002148534137!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174df1ba5a8151b%3A0xdb2e12023e0560a7!2sIndovina%20bank%20-%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai%20branch!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1568967612992!5m2!1svi!2sus

Can Tho Branch

8 Phan Van Tri Street, An Phu Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Phone: (+84) 292-3827367
Fax: (+84) 292-3827361

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d245.55044802241719!2d105.78011889903432!3d10.032765614009596!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0629f5cd7b20d%3A0x4abb857a4996dc94!2zSW5kb3ZpbmEgQmFuayAtIENoaSBuaMOhbmggQ-G6p24gVGjGoQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716556532295

Hanoi Branch

88 Hai Ba Trung Street, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
Phone: (84-24) 3826 6321
Fax: (84-24) 3826 6320

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1457356371657!2d105.84186831516432!3d21.02685398599949!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab96de08a3cd%3A0x2fd2496334030b40!2sNg%C3%A2n+h%C3%A0ng+TNHH+Indovina+IVB!5e0!3m2!1svi!2s!4v1523949783204

Dong Da Branch

1st Floor, VIT Building, 519 Kim Ma Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: (84-24) 6275 0930
Fax: (84-24) 6275 0935

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.068949224425!2d105.81167!3d21.029927000000004!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xd0962c75825ecf52!2zaW5kb3ZpbmEgYmFuayAtIMSQ4buRbmcgxJBhIGJyYW5jaA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1407894661160

Thien Long Branch

No.36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi
Phone: (84-24) 3514 5656
Fax: (84-24) 3514 9438

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.3896404739207!2d105.823859!3d21.01709!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x433e0a09bc5981b7!2sindovina+bank+-+Thi%C3%AAn+Long!5e0!3m2!1sen!2s!4v1407894608635

My Dinh Branch

81 Tran Thai Tong street, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Phone: (84-24) 3767 8199
Fax: (84-24) 3767 8197

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.97018355179!2d105.789158!3d21.033878999999974!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab4942af789b%3A0x27f889611996ef85!2zSW5kb3ZpbmEgQmFuay0gTeG7uSDEkMOsbmg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1404700716813

Hai Phong Branch

No. A1-9, Lot 8A, Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong
Phone: 84-225-3921330
Fax: 84-225-3921640

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.627599615135!2d106.70469007434949!3d20.846739231141633!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7be67f48bfab%3A0xc3ad4c32ef71f0cc!2zTMO0IDhBIEzDqiBI4buTbmcgUGhvbmc!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716556277675

Da Nang Branch

No. 2 Bach Dang Street, Thach Thang Ward, Hai Chai District, Da Nang
Phone: 84-236-3651575
Fax: 84-236-3651567

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.6793641381764!2d108.2206793150971!3d16.08211998887295!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142183c6031a43b%3A0xd93d53fff1d113e0!2zSVZCIC0gY2hpIG5ow6FuaCDEkMOgIE7hurVuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1522997919886

Hoi An Branch

429 Hai Ba Trung, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam
Phone: (0235) 3963369/ 3963368
Fax: (0235) 3963367/ 3963366

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.39894671008!2d108.32469241509486!3d15.88815698899292!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420e75c9238029%3A0xc06de966f6084e2b!2sNgan+Hang+Indovina!5e0!3m2!1svi!2s!4v1523003130468

Phu My Hung Branch

212-214 Hung Phuc Residence, Lot S10-2, Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Phone: (84-28) 5413 5433 / 5411 7212
Fax: (84-28) 5413 5435

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d980.0555571823517!2d106.72786056953466!3d10.717335417050911!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175250f583ae89b%3A0xc7aae922d34b88d8!2zSVZCIEluZG92aW5hIEJhbmsgLSBDTiBQaMO6IE3hu7kgSMawbmc!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716552797349

Binh Tan Transaction Office

271 Vanh Dai Trong Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Phone: (84-28) 6285 1616
Fax: (84-28) 6285 1717

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7912353161546!2d106.61217637451695!3d10.750566659671229!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c32d3f7da17%3A0x61a0523db5e17339!2zMjcxIMSQLiBWw6BuaCDEkGFpIFRyb25nLCBCw6xuaCBUcuG7iyDEkMO0bmcgQiwgQsOsbmggVMOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716551826786

Ly Thuong Kiet Transaction Office

Floor 01, 528 Ly Thuong Kiet Street, Ward 7, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Phone: (+84 28) 3971 8554
Fax: (+84 28) 3971 8557

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.305202806955!2d106.6508488745173!3d10.787920258982671!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eca6de63459%3A0x1543823d2b322bb3!2zNTI4IEzDvSBUaMaw4budbmcgS2nhu4d0LCBQaMaw4budbmcgNywgVMOibiBCw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716552369294

My Phuoc II Transaction Office

Lot D-1, Commercial Center My Phuoc 2, My Phuoc Ward, Ben Cat city, Binh Duong province
Phone: (84-274) 3556 283
Fax: (84-274) 3556 287

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15658.758390805217!2d106.6106621!3d11.1364795!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174cc0c3d36111d%3A0x7522b0317cd8bd20!2sIndovina%20bank!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716557854161

Trang Bom Transaction Office

No.5 Bui Chu Hamlet, Bac Son Commune, Trang Bom District, Dong Nai
Phone: (84-251) 8971 781
Fax: (84-251) 8971 784

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3917.036228259715!2d106.947456!3d10.960636!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x96218ed2971bfe1a!2sindovina+bank+-+Tr%E1%BA%A3ng+Bom+(transaction+office)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1407895012801

Nhon Trach Transaction Office

133 Tran Phu Street, Ben Cat Hamlet, Phuoc Thien Ward, Nhon Trach District, Dong Nai
Phone: (84-251) 3569 029
Fax: (84-251) 3569 028

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3920.0998192678276!2d106.941763!3d10.726783999999999!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175185bffffffff%3A0x571e38949986a4c2!2sNg%C3%A2n+H%C3%A0ng+TNHH+Indovina+(IVB)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1404701314553

Ciputra Transaction Office G02

Ground Floor G02-RS1 Building Ciputra City Complex, Xuan La Ward, West Lake District, Hanoi
Phone: (84-24) 3758 3411
Fax: (84-24) 3758 3412

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d232.6898088552056!2d105.80817521121038!3d21.071186716309228!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aae8593617bf%3A0x2a82fa9bf9e3e29e!2sG2%20Ciputra%20Hanoi%20Apartment!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716555041386

Ciputra Transaction Office P2

Ground Floor P2-RS1/1 Building, Ciputra City Complex, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi
Phone: (84-24) 2220 4628
Fax: (84-24) 2220 4629

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d930.7090289383433!2d105.79269000030496!3d21.079206786894865!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aac88e6b319d%3A0xa2618cbef617f64f!2sIndovina%20Bank%20Ltd.%20-%20P2%20Ciputra!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716555464601

Tran Nhan Tong Transaction Office

Floor 01, Commercial Center Area - HH03 Building - Eco Lake View, No 32 Dai Tu Street, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi
Phone: ( 84-24) 39449241
Fax: (84-24) 3944 9239

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d658.5819107636465!2d105.83898542663762!3d20.972509842997308!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad9a971ed4f1%3A0xa0c4c4aa801ec5d4!2sHH03%20Eco%20Lakeview!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716554256452

Le Hong Phong Transaction Office

1st Floor, No 492-494-496 Thuy Khue street, Buoi ward, Tay Ho district, Ha Noi City
Phone: (84-24) 3848 9214
Fax: (84-24) 3848 9215

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6119519495483!2d105.8095803!3d21.048207299999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab75a2ba0401%3A0xbf4cf268d1025a32!2zNDkyIMSQLiBUaOG7pXkgS2h1w6osIELGsOG7n2ksIFTDonkgSOG7kywgSMOgIE7hu5lp!5e0!3m2!1sen!2s!4v1718852640329

Ly Thai To Transaction Office

Anh Minh Building,36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi
Phone: (84-24) 3926 4896
Fax: (84-24) 3926 4897

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3578048416284!2d105.8214753747141!3d21.018364688136565!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7977691195%3A0xde73ea8eb95bd360!2zVMOyYSBuaMOgIEFuaCBNaW5oLCAzNiBQLiBIb8OgbmcgQ-G6p3UsIENo4bujIEThu6thLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716555649899

Hoang Mai Transaction Office

Mezzanine and 2nd Floor, No. 22 Nguyen An Ninh street, Tuong Mai ward, Hoang Mai district, Hanoi city, Vietnam.
Phone: (84-24) 3566 7400
Fax: (84-24) 3566 7402

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0941219815686!2d105.84394237533263!3d20.988863880650484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6942b503c5%3A0x33fcfc2cb18dc33d!2zMjIgUC4gTmd1eeG7hW4gQW4gTmluaCwgVMawxqFuZyBNYWksIEhvw6BuZyBNYWksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1711340806721!5m2!1svi!2s

Ngo Quyen Transaction Office

1C Ngo Quyen Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
Phone: (84-24) 3938 6188

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119144.87010779158!2d105.82260749999998!3d21.061588431439628!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abea0b53064b%3A0x86c52491625e71c9!2zSW5kb3ZpbmEgQmFuay1OZ8O0IFF1eeG7gW4!5e0!3m2!1sen!2s!4v1404700675094

Yen Hoa Transaction Office

No.6, Lot 11-A, Trung Yen Town, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Phone: (84-24) 3783 4700
Fax: (84-24) 3783 4703

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14897.718542782068!2d105.8009705!3d21.0154885!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab5949439e91%3A0xc32767670ff91904!2sIndovina%20Bank%20(IVB)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716556092945

Japan-Hai Phong IZ Transaction Office

Management Building, Japan - Hai Phong Industrial Zone, Tan Tien Ward, An Duong District, Hai Phong city, Viet nam
Phone: 84-225-3743054
Fax: 84-225-3743050

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3727.437820886489!2d106.59221300000002!3d20.894698!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x66f78706d3e1b1e7!2sindovina+bank+-+KCN+Nomura+(transaction+office)!5e0!3m2!1sen!2s!4v1407894772408

Tan Vu Transaction Office

Dinh Vu Building Plaza, Block C - Dinh Vu Service Area, Dong Hai 2 ward, Hai An dist, Hai Phong City, Vietnam
Phone: 84-225-3747121
Fax: 84-225-3747120

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.664583313412!2d106.7518181830075!3d20.845246766608696!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a654be8087c13%3A0x2c743af8ed4320a4!2zxJDDrG5oIFbFqSBQbGF6YQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1696405069798!5m2!1svi!2s

Hung Vuong Transaction Office

257 Ong Ich Khiem Street, Hai Chau II Ward, Hai Chau District, Da Nang
Phone: 84-236-3689988
Fax: 84-236-3689980

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3223.942998745383!2d108.21154582308695!3d16.068813042888376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a74af1a17%3A0xa359a85788d51ffd!2zMjU3IMOUbmcgw41jaCBLaGnDqm0sIFTDom4gQ2jDrW5oLCBRLiBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565838274882!5m2!1svi!2s

Hoang Dieu Transaction Office

No. 806, Ton Duc Thang street, Hoa Khanh Nam ward, Lien Chieu district, Da Nang city
Phone: 84-236-3689985
Fax: 84-236-3689993

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9471133430407!2d108.14953207416885!3d16.068233984611158!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219284c15a341%3A0x51b0c808830be8dc!2zODA2IFTDtG4gxJDhu6ljIFRo4bqvbmcsIEhvw6AgS2jDoW5oIE5hbSwgTGnDqm4gQ2hp4buDdSwgxJDDoCBO4bq1bmcgMjYwMDAwLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716558292057

Thu Dau Mot Transaction Office

Block 07, NP4, TTDT BECAMEX, Phu Hoa, Thu Dau Mot, Binh Duong
Phone: (84-274) 3732 591
Fax: (84-274) 3732 597

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15667.311663388558!2d106.670504!3d10.9763583!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xdca4cb6a93371fa1!2sBECAMEX!5e0!3m2!1sen!2s!4v1667889988247!5m2!1sen!2s

Hung Loi Transaction Office

Floor 01 Bao Minh Building, 8 Phan Van Tri Street, An Phu Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Phone: (+84) 292-3827367
Fax: (+84) 292-3827361

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d593.293618535217!2d105.7805572711245!3d10.032871214363803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0881f8a1f291d%3A0x99e109928dfc98f!2zOCDEkC4gUGhhbiBWxINuIFRy4buLLCBBbiBM4bqhYywgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqEsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1716802180264