Giới Thiệu
Trang chủ Tầm nhìn - Sứ mệnh - Cam kết - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – CAM KẾT – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Tầm nhìn

Trở thành ngân hàng chuyên biệt có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Mang đến hiệu quả tài chính cho nhà đầu tư, khách hàng, cộng đồng và nhân viên. Tập trung vào phát triển nguồn nhân lực.

Cam kết

Thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng bằng dịch vụ nhanh chóng, nhiệt tình, chuyên nghiệp, thân thiện và uy tín.

Giá trị cốt lõi

Minh bạch: trong mọi giao dịch cũng như thông tin về dịch vụ và hoạt động của ngân hàng. IVB luôn hành động rõ ràng, công bằng và khách quan trong việc tuân thủ các thông lệ, tập quán kinh doanh và các quy định của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chuyên nghịêp: trong mọi hoạt động phục vụ khách hàng. IVB luôn cung cấp các sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

Hiệu quả: thông qua các sáng kiến cải tiến liên tục, các kỹ năng và thực tiễn kinh doanh. Các nhân viên không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để phục vụ khách hàng với hiệu suất cao nhất mang lại lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

Thân thiện: với tất cả các khách hàng đến với IVB. IVB luôn chào đón khách hàng với thái độ niềm nở và vui vẻ.

An toàn: ngay cả trong những giao dịch nhỏ nhất. IVB luôn thận trọng trong mọi hoạt động kinh doanh của mình nhằm đảm bảo giảm tối đa rủi ro tài chính cho mình và cho khách hàng.