TRA CỨU CHỨNG THƯ BẢO LÃNH TRỰC TUYẾN

> Người sử dụng: Bên thụ hưởng Thư bảo lãnh do IVB phát hành

> Lợi ích:

- Khách hàng có thể kiểm tra tính chính xác và pháp lý của bảo lãnh do IVB phát hành.

- Thông tin được cập nhật nhanh chóng, giúp khách hàng kiểm tra thông tin Thư bảo lãnh ở tình trạng mới nhất.

> Cách thức tra cứu: Để thực hiện việc tra cứu thông tin, quý khách vui lòng truy cập: tại đây