Thanh toán trực tuyến Dịch vụ công quốc gia - NAPAS hoàn lên đến 500k

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khi thanh toán trực tuyến tại cổng Dịch vụ công quốc gia, NAPAS đã triển khai Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng của IVB với nội dung như sau: 

1. Tên Chương trình: Thanh toán trực tuyến Dịch vụ công quốc gia - NAPAS hoàn lên đến 500k  
2. Thời gian áp dụng: từ 00:00:00 ngày 25/11/2022 đến 23:59:59 ngày 25/02/2023  (03 tháng) hoặc đến khi hết ngân sách hỗ trợ của NAPAS 
3. Phạm vi áp dụng: Chương trình khuyến mại áp dụng: (i) đối với công dân thực hiện thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính, khai và nộp thuế cá nhân; Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình; Nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản.
4. Nội dung Chương trình khuyến mại: 
- Hoàn tiền 30% (tối đa 500.000VND) cho các giao dịch có hóa đơn tối thiểu từ 100.000 VND. 
- Mỗi khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản, mã QR qua cổng thanh toán NAPAS sẽ được áp dụng ưu đãi 2 lần/ tháng trong suốt thời gian diễn ra Chương trình 

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.