Nhất dáng nhì da - Thanh toán cực đã cùng NAPAS

  1. Tên chương trình: Nhất dáng nhì da – Thanh toán cực đã cùng NAPAS và mPOS.
  2. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 20/12/2022.
  3. Nội dung Chương trình: Giảm 10% tối đa 300.000 VND/giao dịch cho khách hàng có hoá đơn thanh toán 100% bằng thẻ IVB ATM Premium tối thiếu từ 2.000.000 VND với các dịch vụ dịch vụ Spa/làm đẹp.
  4. Điều kiện áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ IVB ATM Premium
  5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các merchant thuộc hệ thống NextPay sau: Seoul Spa, YB Spa, Nevada, HB Spa và Citi Gym

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.