Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDOVINA BANK Ltd.
Cập nhật vào: 02-Oct-2015:07:50:15

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

CHUYỂN KHOẢN

USD (50, 100) 22,430.00 22,450.00 22,510.00
USD (10, 20) 22,420.00
USD (1, 2, 5) 22,410.00
EUR 24,560.00 25,012.00 25,271.00
AUD 15,570.00 15,806.00 15,959.00
CAD 16,588.00 16,839.00 17,125.00
CHF 22,526.00 22,867.00 23,220.00
GBP 33,378.00 33,883.00 34,216.00
HKD 2,840.00 2,882.00 2,926.00
JPY 183.53 186.44 188.68
SGD 15,442.00 15,616.00 15,790.00
THB 545.00 604.00 623.00
TWD 679.00 688.00
Reference: inter-bank average exchange rate 1 USD = 21.890 VND