Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 2 CẬP NHẬT LÚC: 05-Feb-2016:09:45:24
- CÁC PHIÊN BẢN KHÁC:

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.260,00 22.280,00 22.350,00
USD (10, 20) 22.250,00
USD (1, 2, 5) 22.240,00
EUR 24.410,00 24.853,00 25.148,00
AUD 15.658,00 15.895,00 16.269,00
CAD 15.855,00 16.095,00 16.440,00
CHF 21.912,00 22.244,00 22.755,00
GBP 31.771,00 32.354,00 32.701,00
HKD 2.802,00 2.844,00 2.902,00
JPY 186,32 189,82 192,41
SGD 15.546,00 15.826,00 16.059,00
THB 553,00 613,00 636,00
TWD 667,00 676,00
Tham khảo tỷ giá trung ta 1 USD = 21.861 VND