Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDOVINA BANK Ltd.
Cập nhật vào: 28-May-2015:16:16:47

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

CHUYỂN KHOẢN

USD (50, 100) 21,760.00 21,780.00 21,840.00
USD (10, 20) 21,750.00
USD (1, 2, 5) 21,740.00
EUR 23,326.00 23,715.00 23,998.00
AUD 16,429.00 16,677.00 17,063.00
CAD 17,161.00 17,421.00 17,718.00
CHF 22,486.00 22,827.00 23,125.00
GBP 32,826.00 33,303.00 33,662.00
HKD 2,754.00 2,795.00 2,836.00
JPY 172.78 174.72 177.31
SGD 15,822.00 16,068.00 16,269.00
THB 570.00 632.00 653.00
TWD 679.00 717.00
Reference: inter-bank average exchange rate 1 USD = 21.673 VND
Page: