Tỷ giá ngoại tệ

CHOOSE_DATE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDOVINA BANK Ltd.
Cập nhật vào: 27-Mar-2015:07:46:44

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

CHUYỂN KHOẢN

USD (50, 100) 21,470.00 21,490.00 21,550.00
USD (10, 20) 21,460.00
USD (1, 2, 5) 21,450.00
EUR 23,218.00 23,288.00 23,564.00
AUD 16,539.00 16,790.00 17,018.00
CAD 16,917.00 17,173.00 17,405.00
CHF 22,057.00 22,391.00 22,560.00
GBP 31,473.00 31,793.00 32,138.00
HKD 2,715.00 2,756.00 2,797.00
JPY 177.75 179.23 181.77
SGD 15,401.00 15,609.00 15,812.00
THB 583.00 646.00 667.00
TWD 666.00 692.00
Reference: inter-bank average exchange rate 1 USD = 21.458 VND