Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDOVINA BANK Ltd.
Cập nhật vào: 17-Apr-2015:14:30:56

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

CHUYỂN KHOẢN

USD (50, 100) 21,550.00 21,570.00 21,630.00
USD (10, 20) 21,535.00
USD (1, 2, 5) 21,525.00
EUR 22,794.00 23,122.00 23,405.00
AUD 16,456.00 16,706.00 16,997.00
CAD 17,335.00 17,598.00 17,866.00
CHF 22,098.00 22,433.00 22,806.00
GBP 31,609.00 32,115.00 32,449.00
HKD 2,728.00 2,769.00 2,808.00
JPY 177.91 180.36 182.95
SGD 15,658.00 15,947.00 16,140.00
THB 588.00 652.00 673.00
TWD 673.00 700.00
Reference: inter-bank average exchange rate 1 USD = 21.458 VND
Page: