Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDOVINA BANK Ltd.
Cập nhật vào: 31-Jul-2015:07:52:18

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

CHUYỂN KHOẢN

USD (50, 100) 21,770.00 21,790.00 21,830.00
USD (10, 20) 21,760.00
USD (1, 2, 5) 21,750.00
EUR 23,400.00 23,733.00 24,004.00
AUD 15,598.00 15,834.00 16,084.00
CAD 16,442.00 16,691.00 17,008.00
CHF 22,061.00 22,395.00 22,765.00
GBP 33,367.00 33,861.00 34,216.00
HKD 2,754.00 2,795.00 2,841.00
JPY 172.56 174.75 177.11
SGD 15,562.00 15,777.00 15,983.00
THB 549.00 609.00 631.00
TWD 659.00 695.00
Reference: inter-bank average exchange rate 1 USD = 21.673 VND