Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 2 CẬP NHẬT LÚC: 02-Dec-2016:09:41:55
- CÁC PHIÊN BẢN KHÁC:

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.630,00 22.650,00 22.720,00
USD (10, 20) 22.620,00
USD (1, 2, 5) 22.610,00
EUR 23.682,00 24.021,00 24.395,00
AUD 16.623,00 16.940,00 17.230,00
CAD 16.899,00 17.099,00 17.399,00
CHF 22.226,00 22.550,00 22.950,00
GBP 27.980,00 28.412,00 28.747,00
HKD 2.805,00 2.858,00 3.066,00
JPY 194,49 197,85 200,64
SGD 15.362,00 15.667,00 16.120,00
THB 511,00 556,00 736,00
TWD 706,35 712,86