Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
CẬP NHẬT: 01-Dec-2015:13:18:45

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.430,00 22.450,00 22.520,00
USD (10, 20) 22.420,00
USD (1, 2, 5) 22.410,00
EUR 23.308,00 23.657,00 23.931,00
AUD 15.991,00 16.233,00 16.461,00
CAD 16.505,00 16.755,00 17.067,00
CHF 21.410,00 21.735,00 22.146,00
GBP 33.213,00 33.736,00 34.110,00
HKD 2.840,00 2.882,00 2.938,00
JPY 179,06 181,99 184,30
SGD 15.623,00 15.854,00 16.058,00
THB 554,00 614,00 637,00
TWD 684,00 692,00
Tham khảo tỷ giá bình quân liên NH 1 USD = 21.890 VND
Trang: