Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 1 CẬP NHẬT LÚC: 29-Sep-2016:08:18:42

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.260,00 22.280,00 22.340,00
USD (10, 20) 22.250,00
USD (1, 2, 5) 22.240,00
EUR 24.581,00 24.929,00 25.184,00
AUD 17.013,00 17.334,00 17.524,00
CAD 16.981,00 17.182,00 17.382,00
CHF 22.788,00 23.118,00 23.448,00
GBP 28.552,00 28.990,00 29.251,00
HKD 2.806,00 2.859,00 2.967,00
JPY 215,64 219,22 221,97
SGD 15.927,00 16.237,00 16.553,00
THB 550,00 595,00 695,00
TWD 709,66 716,13