Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 1 CẬP NHẬT LÚC: 17-Feb-2017:08:02:21

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.710,00 22.730,00 22.800,00
USD (10, 20) 22.700,00
USD (1, 2, 5) 22.690,00
EUR 23.895,00 24.156,00 24.407,00
AUD 16.664,00 16.852,00 18.175,00
CAD 17.021,00 17.807,00
CHF 22.151,00 23.497,00
GBP 28.017,00 28.319,00 28.567,00
HKD 2.886,00 2.983,00
JPY 197,41 199,60 201,88
SGD 15.803,00 15.982,00 16.163,00
THB 650,30 671,00
TWD 736,00 744,00
CNY 3.318,00 3.587,00