DOANH NGHIỆP
Trang chủ Tín dụng + Bảo lãnh cho Chủ đầu tư tại dự án IVB tài trợ

BẢO LÃNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ TẠI DỰ ÁN IVB TÀI TRỢ

IVB bảo lãnh cho Chủ đầu tư để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án do IVB tài trợ. Theo đó, IVB thay mặt Chủ đầu tư hoàn trả cho người mua/thuê mua nhà số tiền ứng trước nếu Chủ đầu tư không giao nhà theo đúng tiến độ đã cam kết.

Tiện ích:

- Gia tăng uy tín của Chủ đầu tư

- Bảo vệ quyền lợi của người mua/thuê mua nhà

- Thủ tục đơn giản và nhanh chóng

- Phí dịch vụ cạnh tranh

Đặc điểm:

- Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản được IVB tài trợ.

- Người thụ hưởng bảo lãnh: Người mua/thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án IVB tài trợ.

- Thời hạn bảo lãnh: linh hoạt theo thời hạn bàn giao nhà cam kết giữa chủ đầu tư và người mua/thuê mua nhà.

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Hồ sơ tài chính

- Hồ sơ dự án bất động sản

- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có)