DOANH NGHIỆP
Trang chủ Tín dụng

TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

Hoạt động cho vay là thế mạnh của ngân hàng TNHH Indovina (IVB) nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng trong và ngoài nước. Với đội ngũ nhân viên tín dụng tận tình và chuyên nghiệp, IVB cung ứng các tiện ích tín dụng cho khách hàng thuộc tất cả các thành phần kinh tế theo các tiêu chí sau:

Khách hàng vay:

- Doanh nghiệp nhà nước.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Công ty cổ phần.
- Công ty 100% vốn nước ngoài.
- Công ty liên doanh.
- Công ty hợp danh.
- Doanh nghiệp tư nhân.
- Hợp tác xã.

 

Mục đích vay:

- Bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh.

- Tài trợ dự án đầu tư mới và/hoặc mở rộng quy mô kinh doanh (xây dựng/nâng cấp nhà xưởng, mua thêm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải, …).

- Tài trợ xuất, nhập khẩu.

- Đáp ứng các nhu cầu vay khác của khách hàng mà pháp luật không cấm.

 

Phương thức cho vay:

- Cho vay từng lần.

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: để bổ sung vốn lưu động.

- Tài trợ dự án: tài trợ vốn để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

- Cho vay hợp vốn: IVB đồng tài trợ các dự án có quy mô lớn của khách hàng cùng với các tổ chức tín dụng khác.

- Đáp ứng các nhu cầu vay khác của khách hàng mà pháp luật không cấm.

 

Sản phẩm đặc biệt:

Ngoài các tiện ích tín dụng thông thường để đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, IVB còn cung ứng những dịch vụ tín dụng đặc biệt để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn của khách hàng.

 

Thủ tục vay:

- Hồ sơ vay: Giấy đề nghị vay vốn

+ Ngắn hạn (tải về tại đây)

+ Trung và dài hạn (tải về tại đây)

- Danh mục hồ sơ vay vốn: (tải về tại đây)

+ Hồ sơ pháp lý: Điều lệ công ty, Giấy phép thành lập, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế, Quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

+ Hợp đồng kinh tế như Hợp đồng cung cấp sản phẩm cho khách hàng, Hợp đồng mua, nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp, các Hợp đồng liên kết, thỏa thuận hợp tác nếu có

+ Hồ sơ tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Liên hệ:

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

-Các chi nhánh, phòng giao dịch IVB gần nhất

-Phòng Tiếp thị tín dụng Hội sở: số điện thoại (08) - 383212161