DOANH NGHIỆP
Trang chủ Tiền gửi kỳ hạn + Tiền gửi trực tuyến

TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

Tiết kiệm thời gian – Vô vàn tiện ích

 

"Tiền gửi trực tuyến doanh nghiệp" đáp ứng nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn của Khách hàng Doanh nghiệp thông qua Ngân hàng điện tử (Internet Banking) nhằm tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi và sử dụng các dịch vụ tiện ích của IVB.

Tiện ích:

Tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi.

Hoàn toàn chủ động trong giao dịch.

Tiết kiệm thời gian và chi phí họat động của KH.

An toàn và bảo mật tuyệt đối.

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh.

Đặc điểm:

Đối tượng: Khách hàng Doanh nghiệp có tài khoản thanh toán tại IVB và đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của IVB.

Loại tiền: VND

Mức gửi tối thiểu: 10.000.000 VND

Kỳ hạn gửi: từ 1 tuần đến 60 tháng

Phương thức lãnh lãi: cuối kỳ

Hồ sơ:

Hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với IVB)

Giấy đăng ký dịch vụ Internet Banking tại IVB

> Tải mẫu đăng ký dịch vụ