DOANH NGHIỆP
Trang chủ Tiền gửi kỳ hạn + Tiền gửi kỳ hạn ngoại tệ

TIỀN GỬI KỲ HẠN BẰNG USD

 

Tiện ích:

Lãi suất cạnh tranh.

Các kỳ hạn linh hoạt, đa dạng và tự động quay vòng khi đáo hạn.

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

Được thế chấp vay vốn tại NH TNHH Indovina (IVB), bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn.

Có thể giao dịch tại bất cứ đơn vị kinh doanh nào của IVB.

Kiểm tra thông tin tài khoản thuận lợi qua Internet Banking..

 

Đối tượng:

Khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

 

Đặc điểm:

Hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của IVB (công bố theo từng thời kỳ).

Sử dụng đồng tiền Đô la Mỹ.

Số tiền tối thiểu: 200 USD

Gửi tiền: chuyển khoản từ tài khoản thanh toán (để chứng minh tiền có nguồn gốc).

Chứng từ giao dịch bao gồm: Lệnh chuyển tiền..

 

Quy Định:

Phương thức tính lãi: trả lãi cuối kỳ.

Nếu quý khách rút tiền trước hạn thì áp dụng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.

Khi tiền gửi đến hạn, IVB sẽ tự động tái tục (vốn + lãi) tiền gửi sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn ban đầu, lãi suất tính theo lãi suất công bố của IVB tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn áp dụng, IVB sẽ áp dụng tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề.


 

Hồ sơ:

+ Giấy đăng ký mở tài khoản.

+ Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Doanh nghiệp Việt Nam)

+ Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư (Doanh nghiệp nước ngoài).

+ Bản sao Giấy đăng ký mãu dấu.

+ Bản sao Mã số thuế công ty.

+ Phương thức điều hành tài khoản (nếu có).

+ Quyết định chỉ định chủ tài khoản, Quyết định bổ nhiệm (PGD/KTT) (nếu có).

+ Bản sao có công chứng Hộ chiếu/CMND của người ký trong tài khoản.

 

Thủ tục:

Quý công ty liên hệ trực tiếp liên hệ đến bất cứ đơn vị nào của IVB để làm thủ tục mở tài khoản tiền gửi kỳ hạn.