DOANH NGHIỆP
Trang chủ Thanh toán quốc tế

DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

 

A. THANH TOÁN XUẤT KHẨU

1. L/C xuất khẩu

Giới thiệu

Là dịch vụ xác thực L/C/tu chỉnh L/C nhận được từ ngân hàng phát hành và thông báo đến doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa; tư vấn cho doanh nghiệp lập chứng từ xuất khẩu phù hợp với các điều khoản qui định trong L/C; xuất trình và thanh toán bộ chứng từ; chiết khấu chứng từ, tài trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp.

 

Đặc tính

- Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, mức phí thấp.

- Thực hiện dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng.

 

Tiện ích

- Doanh nghiệp sẽ được tư vấn và hướng dẫn miễn phí cách thực hiện và lập bộ chứng từ nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong thanh toán và tiết kiệm chi phí.

- Được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ xuất khẩu của IVB, với các điều kiện và lãi suất ưu đãi.

- Miễn phí tra soát chứng từ

 

Quy trình thực hiện

- Để được thông báo L/C xuất khẩu qua IVB, doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin về IVB cho đối tác nuớc ngoài như sau:

Indovina Bank Limited

97A Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District

Hochiminh City, Vietnam

SWIFT code: IABBVNVX

- IVB nhận và xác thực L/C (hoặc tu chỉnh L/C) gửi từ Ngân hàng phát hành.

- IVB thông báo và chuyển L/C gốc (hoặc tu chỉnh L/C gốc) cho doanh nghiệp để khách hàng tiến hành giao hàng theo qui định và lập bộ chứng từ.

- Doanh nghiệp liên hệ phòng Tiếp thị Tín dụng để lập hạn mức chiết khấu khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ chiết khấu chứng từ của IVB.

- Doanh nghiệp xuất trình bộ chứng từ, lập thư yêu cầu gửi chứng từ, yêu cầu chiết khấu (nếu có nhu cầu) theo mẫu IVB.

- IVB kiểm tra và hướng dẫn điều chỉnh bộ chứng từ (nếu có).

- IVB gửi bộ chứng từ cùng chỉ thị thanh toán cho ngân hàng được chỉ định trong L/C.

- IVB theo dõi, nhận tiền và thông báo cho doanh nghiệp sau khi ghi có vào tài khoản.

 

Hồ sơ cung cấp

- Các hồ sơ pháp lý (đối với khách hàng chưa có tài khoản tại IVB).

- Bộ chứng từ theo yêu cầu L/C và giấy yêu cầu gửi bộ chứng từ theo mẫu IVB.

- Bản gốc L/C và các tu chỉnh L/C (nếu có).

- Giấy đề nghị chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất khẩu theo mẫu IVB (nếu có nhu cầu)

 

Phí

Theo biểu phí hiện hành của IVB, gồm:

- Phí thông báo L/C (hoặc tu chỉnh L/C).

- Phí gửi chứng từ

- Phí thanh toán bộ chứng từ

 

 

2. Chuyển nhượng L/C

Giới thiệu

Là dịch vụ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ giá trị của L/C được phép chuyển nhượng cho một hay nhiều người hưởng khác theo yêu cầu của người hưởng thứ nhất. Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C) có thể chuyển nhượng.

 

Đặc tính

- Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, mức phí thấp.

- Thực hiện dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin khách hàng

 

Tiện ích

- Doanh nghiệp sẽ được tư vấn tận tình và hướng dẫn miễn phí cách thực hiện quyền chuyển nhượng hợp lệ theo chuẩn mực và tập quán quốc tế về tín dụng chứng từ.

- Cung cấp phương tiện đảm bảo cho người hưởng lợi thứ hai mà không phải sử dụng hạn mức tín dụng tại IVB.

 

Quy trình thực hiện

- Để được thông báo L/C xuất khẩu qua IVB, khách hàng cần cung cấp các thông tin về IVB cho đối tác nuớc ngoài như sau:

Indovina Bank Limited

97A Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District

Hochiminh City, Vietnam

SWIFT code: IABBVNVX

- IVB thông báo và chuyển L/C gốc (hoặc tu chỉnh L/C gốc) cho doanh nghiệp sau khi xác thực L/C (hoặc tu chỉnh L/C) gửi từ ngân hàng của người nhập khẩu.

- Dựa trên L/C gốc, doanh nghiệp gửi yêu cầu chuyển nhượng cho IVB.

- IVB kiểm tra, tư vấn chi tiết các điều khoản cho L/C chuyển nhượng và thực hiện việc chuyển nhượng.

 

Hồ sơ cung cấp

- Các hồ sơ pháp lý (đối với khách hàng chưa có tài khoản tại IVB).

- Giấy yêu cầu chuyển nhượng theo mẫu IVB.

- Bản gốc L/C và các tu chỉnh L/C (nếu có).

 

Phí

Theo biểu phí hiện hành của IVB, gồm:

- Phí phí chuyển nhượng.

- Các loại phí liên quan khác.

 

3. Nhờ thu xuất khẩu

Giới thiệu

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức nhờ thu có thể sử dụng dịch vụ nhờ thu xuất khẩu tại IVB. Bộ chứng từ sẽ được IVB gửi đi nước ngoài nhờ thu hộ. IVB theo dõi, nhắc nhở việc thanh toán và chuyển tiền vào tài khoản quý khách hàng sau khi đối tác thanh toán.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động thanh toán quốc tế cùng với mạng lưới hơn 500 ngân hàng đại lý trên thế giới, IVB cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất.

 

Đặc tính

- Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng.

- Thực hiện dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng.

 

Tiện ích

- Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí, giảm thiểu rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp

- Được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ xuất khẩu của IVB.

- IVB sẽ thông báo cho doanh nghiệp ngay khi nhận được tiền.

 

Quy trình thực hiện

- Khách hàng lập giấy đề nghị nhờ thu theo mẫu IVB và gửi cùng bộ chứng từ hàng xuất.

- IVB lập và gửi chỉ thị nhờ thu cùng bộ chứng từ hàng xuất cho ngân hàng phục vụ người nhập khẩu để nhờ thu theo đề nghị của doanh nghiệp.

- IVB theo dõi quá trình thanh toán/chấp nhận hối phiếu từ ngân hàng nhờ thu/nhà nhập khẩu

- IVB ghi có vào tài khoản doanh nghiệp ngay khi nhận được khoản tiền thanh toán.

 

Hồ sơ cung cấp

- Hồ sơ pháp lý (đối với khách hàng chưa có tài khoản tại IVB).

- Bộ chứng từ gốc và hợp đồng ngoại thương.

- Giấy phép xuất khẩu/hạn ngạch (đối với những mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, hạn ngạch).

- Giấy đề nghị nhờ thu theo mẫu IVB.

 

Phí

Theo biểu phí hiện hành của IVB, gồm:

- Phí gửi chứng từ

- Phí nhờ thu

- Phí thanh toán kết quả nhờ thu

 

4. Chiết khấu bộ chứng từ LC hàng xuất có truy đòi

Giới thiệu

Chiết khấu bộ chứng từ LC hàng xuất có truy đòi là dịch vụ được IVB cung cấp cho các nhà xuất khẩu, IVB sẽ ứng trước toàn bộ hoặc một phần giá trị bộ chứng từ LC xuất khẩu và chúng tôi sẽ sử dụng khoản thanh toán nhận được từ Ngân hàng phát hành LC để thực hiện thu hồi khoản tiền đã thực hiện chiết khấu cho quý khách hàng. Trong trường hợp Ngân hàng phát hành không thanh toán giá trị bộ chứng từ, quý khách hàng có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền chiết khấu cho IVB.

 

Đặc tính

- Các chuyên gia của chúng tôi kiểm tra bộ chứng từ để đảm bảo bộ chứng từ hợp lệ trước khi xuất trình đến Ngân hàng phát hành. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tranh cãi về mặt chứng từ hoặc không thanh toán.

- Khách hàng được thanh toán ngay khi xuất trình bộ chứng từ, nhờ đó đảm bảo nguồn vốn kinh doanh

- Mức phí ưu đãi, lãi suất cạnh tranh

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

 

 

 

B. THANH TOÁN NHẬP KHẨU

1. L/C nhập khẩu

Giới thiệu

Với uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động thanh toán quốc tế, IVB tự tin đáp ứng dịch vụ L/C nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ. IVB sẽ phát hành L/C, thực hiện việc thanh toán/chấp nhận thanh toán cho ngân hàng nước ngoài khi nhận bộ chứng từ phù hợp với điều các khoản qui định trong L/C.

 

Đặc tính

- Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, mức phí linh hoạt, có thể thương lượng với những giao dịch giá trị lớn.

- Thực hiện dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng.

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

 

Tiện ích

- Doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế nhằm đạt được các điều khoản thanh toán có lợi nhất, đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh.

- Doanh nghiệp có thể nhận bản sao L/C đã mở trong vòng 8 giờ làm việc.

- Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu của IVB.

 

Quy trình thực hiện

- Doanh nghiệp liên hệ phòng Tiếp thị Tín dụng để lập hạn mức mở L/C

- Doanh nghiệp lập Đề nghị phát hành L/C theo mẫu IVB

- IVB soạn thảo, phát hành L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp phù hợp với các chuẩn mực và tập quán quốc tế.

- Khi nhận được L/C, người hưởng (bên bán hàng) tiến hành giao hàng và lập bộ chứng từ để xuất trình theo các điều khoản của L/C.

- Sau khi nhận và kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, IVB thông báo và chuyển cho doanh nghiệp chứng từ để doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng.

- IVB thanh toán cho người hưởng theo các điều khoản thanh toán của L/C.

 

Hồ sơ cung cấp

- Giấy đề nghị phát hành L/C

- Hợp đồng ngoại thương.

- Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng có quy định về hạn ngạch).

- Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm).

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm (đối với hàng hóa nhập khẩu giá chưa bao gồm bảo hiểm)

 

Phí

Theo biểu phí hiện hành của IVB, gồm:

- Phí phát hành L/C

- Điện phí

- Phí thanh toán L/C

- Các loại phí liên quan khác

 

 

2. Nhờ thu nhập khẩu

Giới thiệu

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức nhờ thu (collection) có thể sử dụng dịch vụ nhờ thu nhập khẩu của IVB. IVB sẽ đóng vai trò là ngân hàng thu hộ, tiếp nhận bộ chứng từ từ nước ngoài chuyển về, thông báo cho doanh nghiệp và thực hiện thanh toán.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động thanh toán quốc tế cùng với mạng lưới hơn 500 ngân hàng đại lý trên thế giới, IVB cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất.

 

Đặc tính

- Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng.

- Thực hiện dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng.

 

Tiện ích

- Được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình tư vấn nghiệp vụ miễn phí, giảm thiểu rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp

- Được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ nhập khẩu của IVB.

 

Quy trình thực hiện

- Doanh nghiệp cung cấp cho đối tác nước ngoài tên, địa chỉ ngân hàng IVB, chi nhánh …

- IVB tiếp nhận và thông báo ngay cho doanh nghiệp khi nhận được bộ chứng từ và chỉ thị nhờ thu của ngân hàng nước ngoài.

- Đối với chỉ thị nhờ thu trả ngay, IVB sẽ trích tài khoản khách hàng thanh toán ngay theo chỉ thị nhờ thu và chuyển bộ chứng từ cho khách hàng làm thủ tục nhận hàng.

- Đối với chỉ thị nhờ thu trả chậm, IVB nhận hối phiếu trả chậm do doanh nghiệp ký chấp nhận, chuyển bộ chứng từ cho doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng và gửi điện chấp nhận thanh toán cho ngân hàng nước ngoài. Khi đáo hạn hối phiếu , IVB thực hiện thanh toán theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Hồ sơ cung cấp

- Hồ sơ pháp lý (đối với khách hàng giao dịch lần đầu).

- Hợp đồng ngoại thương.

- Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với những mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, hạn ngạch).

- Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm).

 

Phí

Theo biểu phí hiện hành của IVB, gồm:

- Phí xử lý chứng từ nhờ thu.

- Phí thanh toán.

- Điện phí

- Các loại phí liên quan khác