DOANH NGHIỆP
Trang chủ Gói sản phẩm + Tài trợ đối tác

TÀI TRỢ ĐỐI TÁC

IVB cung cấp Gói sản phẩm tài trợ Đối tác của Khách hàng được IVB cấp tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch và tín dụng của Đối tác bao gồm: dịch vụ tài khoản thanh toán, cho vay và bảo lãnh.

Đối tượng:

Khách hàng Doanh nghiệp có hoạt động cung ứng dịch vụ, phân phối sản phẩm, thi công, mua bán với Khách hàng được IVB cấp tín dụng.

Tiện ích:

- Thủ tục vay vốn, phát hành bảo lãnh đơn giản và nhanh chóng

- Lãi suất và phí cạnh tranh

- Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong quan hệ đối tác sản xuất kinh doanh

- Hỗ trợ quản lý dòng tiền thanh toán từ bên thanh toán

Đặc điểm:

- Gói sản phẩm bao gồm : dịch vụ tài khoản thanh toán, tài trợ (cho vay, bảo lãnh).

- Loại tiền: VND và ngoại tệ (phù hợp với quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước).

- Thời hạn tài trợ: linh hoạt theo đề nghị của Doanh nghiệp và theo Hợp đồng kinh tế giữa Đối tác và Khách hàng được IVB cấp tín dụng.

- Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, Bất động sản, Khoản phải thu từ Hợp đồng kinh tế…

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với IVB)

- Hồ sơ tài chính

- Hồ sơ vay vốn/bảo lãnh

- Hồ sơ tài sản bảo đảm