DOANH NGHIỆP
Trang chủ Ngân hàng điện tử

DỊCH VỤ INTERNET BANKING
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 

Dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng doanh nghiệp là dịch vụ giúp khách hàng doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền và thanh toán, cập nhật thông tin và giám sát các giao dịch phát sinh trên tài khoản mọi lúc mọi nơi chỉ với tài khoản mở tại IVB và một máy tính kết nối Internet. Ngân hàng Indovina là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử tại Việt Nam.

 

1. Tiện ích:

Dịch vụ truyền thống:

- Tra cứu, cập nhật thông tin và giám sát các phát sinh trên tài khoản tiền gửi, tài khoản tiền vay, hối phiếu, nhờ thu…

- Tra cứu thông tin tỷ giá, lãi suất, biểu phí.

Dịch vụ nâng cao:

- Thanh toán các hóa đơn (điện, nước, điện thoại…)

- Chuyển khoản vào tài khoản trong và ngoài hệ thống IVB

- Chuyển tiền cho người nhận bằng Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Đăng ký và thanh toán thuế thu nhập cá nhân.

 

2. Phương thức xác thực và hạn mức:

Phương thức xác thực

Hạn mức chuyển khoản

Mật khẩu OTP qua SMS

100 triệu VND/ngày

Chữ ký số

5 tỷ VND/ngày

 

Ghi chú:

•OTP: One time password (mật khẩu sử dụng một lần)

•Chữ ký số: Thông tin đi kèm dữ liệu nhằm xác định người chủ dữ liệu đó. Chữ ký số được lưu trữ trong thiết bị (token) do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp

•Hạn mức chuyển khoản trên chỉ áp dụng trong giai đoạn đầu giới thiệu dịch vụ. Trong tương lai, IVB không giới hạn hạn mức đối với quý khách hàng.

 

3. Điều kiện sử dụng

- Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại IVB

- Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của IVB.

 

4. Đăng ký dịch vụ

Để sử dụng dịch vụ Internet Banking của IVB, Quý khách đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của IVB để được nhân viên IVB hướng dẫn thủ tục.

- Bước 1: Mở tài khoản tiền gửi thanh toán (nếu là khách hàng mới, chưa có tài khoản tại IVB).

- Bước 2: Đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking

Sau khi đăng ký, quý khách sẽ được nhân viên hướng dẫn tận tình để sử dụng dịch vụ Internet Banking của IVB.

 

5. Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi đăng ký sử dụng, Quý khách dùng tên truy cập và mật khẩu của mình để đăng nhập vào dịch vụ Internet Banking từ trang ebanking để tham khảo hướng dẫn sử dụng và thực hiện giao dịch.

 

6.Tư vấn dịch vụ:

- Phòng Dịch vụ khách hàng và Ngân hàng điện tử: (84) 1900 588 879

- Các Chi nhánh/Phòng giao dịch của IVB trên toàn quốc.