DOANH NGHIỆP
Trang chủ Dịch vụ tài chính + Dịch vụ thu chi hộ

THU CHI HỘ

 

1. Dịch vụ thu hộ tiền mặt

Dịch vụ thu hộ tiền mặt của NH TNHH Indovina (IVB) thể hiện sự quan tâm của Ngân hàng đến nhu cầu của khách hàng, khi các cá nhân hoặc công ty có yêu cầu thu hộ tiền mặt từ các văn phòng, trụ sở của khách hàng hoặc các địa điểm khác và chuyển vào tài khoản do khách hàng chỉ định.

Đối tượng

Các cá nhân và công ty có doanh số thu tiền mặt lớn muốn nhanh chóng đưa tiền vào tài khoản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiện ích

Giảm thiểu rủi ro trong việc kiểm đếm, vận chuyển và lưu trữ tiền mặt.

Số dư tài khoản vẫn được sinh lãi.

Tập trung tiền mặt vào tài khoản thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tiết kiệm thời gian và chi phí.

 

2. Dịch vụ chi hộ tiền mặt

Chi hộ tiền mặt là dịch vụ mà IVB thực hiện trích tiền từ tài khoản của khách hàng tại IVB để chi trả tiền mặt tại văn phòng, trụ sở của khách hàng hoặc tại các địa điểm do khách hàng chỉ định.

Đối tượng

Khách hàng là các cá nhân và công ty có nhu cầu nhận tiền mặt với số lượng lớn tại trụ sở, văn phòng thay vì nhận trực tiếp tại ngân hàng.

Khách hàng có nhu cầu thanh toán tiền hàng cho đối tác ngay tại trụ sở của đối tác.

Tiện ích

Giảm thiểu rủi ro do vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt.

Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nhanh chóng, chính xác và hiệu quả trong việc giao nhận tiền mặt.