DOANH NGHIỆP
Trang chủ Dịch vụ tài chính + Dịch vụ ngân quỹ

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

 

Tiện ích

- Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

- An toàn, chính xác, bảo mật trong các giao dịch thanh toán.

- Cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng và tài chính.

 

Dịch vụ/ Sản phẩm

- Mở tài khoản và thực hiện giao dịch với khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ.

- Thực hiện các dịch vụ thu chi tiền mặt.

- Dịch vụ kiểm đếm.

- Đổi ngoại tệ.

- Thanh toán Séc

- Thực hiện đổi Séc du lịch.

- Ứng tiền mặt thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTER và JCB...)

- Chuyển tiền trong nước.

- Xác nhận số dư tiền gửi trong tài khoản theo yêu cầu của chủ tài khoản.

 

Hồ sơ

- Giấy yêu cầu mở tài khoản.

- Giấy nộp tiền mặt.

- Giấy rút tiền.

- Lệnh chuyển tiền (Ủy nhiêm chi).

 

Liên hệ:

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ: chi nhánh, phòng giao dịch IVB gần nhất hay số điện thoại (08) 3942 1042.