DOANH NGHIỆP
Trang chủ Tiền gửi thanh toán

TIỀN GỬI THANH TOÁN VNĐ

 

Tiện ích:

Tiền gửi thanh toán là tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức tại ngân hàng TNHH Indovina (IVB) nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi.

An toàn, chính xác, bảo mật trong các giao dịch thanh toán.

Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ để quản lý tài khoản: Mobile Banking, Internet Banking...

 

Đối tượng:

Doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài

 

Đặc điểm:

Hưởng lãi suất không kỳ hạn của IVB (công bố theo từng thời kỳ).

Sử dụng đồng tiền: VN Đồng.

Số tiền gửi tối thiểu ban đầu : 55.000 Đồng.

Phí: theo biểu phí của IVB (công bố theo từng thời kỳ).

Chứng từ giao dịch gồm : Giấy nộp tiền, Giấy rút tiền mặt, Lệnh chuyển tiền (Ủy nhiệm chi), Séc...

 

Sử dụng:

Nộp và rút tiền mặt.

Chuyển tiền từ tài khoản và nhận tiền chuyển khoản từ các ngân hàng khác (trong nước và quốc tế).

Thanh toán Séc.

 

Hồ sơ:

Giấy đăng ký mở tài khoản.

Bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh (Doanh nghiệp Việt Nam).

Bản sao có công chứng giấy phép đầu tư (Doanh nghiệp nước ngoài).

Bản sao giấy đăng ký mẫu dấu.

Bản sao mã số thuế công ty.

Phương thức điều hành tài khoản (nếu có).

Quyết định chỉ định chủ tài khoản, Quyết định bổ nhiệm PGĐ/KTT (nếu có).

Bản sao có công chứng Hộ chiếu/CMND của người ký trong tài khoản.

 

Thủ tục:

Quý công ty liên hệ trực tiếp đến bất kỳ đơn vị nào của IVB để làm thủ tục mở tài khoản.

Sau khi điền thông tin vào Giấy đề nghị mở tài khoản và bổ sung đầy đủ các chứng từ theo quy định, quý khách sẽ nhận được Thẻ thông báo số tài khoản và làm thủ tục gửi tiền vào tài khoản.