VIỆC LÀM

 

STT Chức Danh Địa Điểm Ngày Đăng
1. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT TÍN DỤNG - PHÒNG VẬN HÀNH, HỘI SỞ Head Office 02/05/2018
2. TELLER Binh Duong 19/04/2018
3. CREDIT ADMINISTRATION OFFICER Binh Duong 19/04/2018
4. ATM/CASH COUNTING STAFF Binh Duong 19/04/2018
5. INTERNATIONAL BANKING OFFICER Binh Duong 19/04/2018
6. CREDIT ADMINISTRATION OFFICER Thien Long 14/03/2018
7. RETAIL/CORPORATE BANKING OFFICER Thien Long 14/03/2018
8. RETAIL/CORPORATE BANKING OFFICER Da Nang 01/03/2018
9. RETAIL/CORPORATE BANKING OFFICER Hoi An 04/01/2018
10. RETAIL/CORPORATE BANKING OFFICER Da Nang 21/12/2017
11. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THẺ PHÒNG THẺ – KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Head Office 23/11/2017
12. Senior officer – Legal, Compliance & Anti-Money Laundry (AML) Dept., Head Office Head Office 23/11/2017
13. NHÂN VIÊN - PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG & NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Head Office 17/11/2017
14. CREDIT AND MARKETING STAFF My Dinh 02/11/2017
15. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (E-BANKING) Head Office 17/10/2017
16. STAFF OF INTERNATIONAL BANKING DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/09/2017
17. STAFF OF CREDIT RISK MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/09/2017
18. TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG TIẾP THỊ - NGÂN HÀNG INDOVINA, CHI NHÁNH TÂN BÌNH Tan Binh 31/08/2017
19. CREDIT MARKETING STAFF Hoi An 25/7/2017
20. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Hoi An 25/7/2017
21. NHÂN VIÊN LÁI XE Hoi An 25/7/2017
22. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Hoi An 25/7/2017
23. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Dong Nai 19/6/2017
24. IT STAFF Dong Nai 19/6/2017
25. NHÂN VIÊN PHÒNG PHÁP CHẾ Head Office 19/6/2017
26. NHÂN VIÊN TRỰC HẠ TẦNG Head Office 9/6/2017
27. RECEPTIONIST Head Office 18/5/2017
28. NHÂN VIÊN PHÒNG HCQT Head Office 18/5/2017
29. NHÂN VIÊN LÁI XE Thien Long 18/5/2017
30. CREDIT AND MARKETING STAFF Thien Long 18/5/2017
31. CREDIT & MARKETING STAFF Hai Phong 18/5/2017
32. GIAO DỊCH VIÊN PHÒNG NGÂN QUỸ Hai Phong 12/5/2017
33. CREDIT MARKETING STAFF Da Nang 20/4/2017
34. NHÂN VIÊN TÍN DỤNG & TIẾP THỊ Can Tho Branch 20/4/2017
35. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Ben Thanh Branch 03/4/2017
36. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Ben Thanh Branch 03/4/2017
37. NHÂN VIÊN TÀI XẾ Ben Thanh Branch 03/4/2017
38. TELLER OR CASHIERING STAFF Dong Nai 28/3/2017
39. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG - TRUNG TÂM KINH DOANH Business Center 28/3/2017
40. NHÂN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - TRUNG TÂM KINH DOANH Business Center 28/3/2017
41. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG - TRUNG TÂM KINH DOANH Business Center 28/3/2017
42. CREDIT MARKETING STAFF Ben Thanh Branch 22/3/2017
43. STAFF OF CORPORATE BANKING DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
44. SUPERVISOR OF TREASURY DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
45. STAFF OF PAYMENT CENTER – ACCOUNTING & PAYMENT CENTER DIVISION Head Office 15/3/2017
46. STAFF – FINANCIAL INSTITUTION DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
47. STAFF – ASSETS LIABILITIES MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
48. CREDIT MARKETING STAFF Dong Nai 15/3/2017
49. RETAIL BANKING STAFF Dong Da 3/3/2017
50. STAFF of TREASURY MIDDLE & BACK OFFICE Head Office 1/3/2017
51. HEAD OF RETAIL BANKING DEPT. – BUSINESS MGT. DIVISION Head Office 1/3/2017
52. INTERNATIONAL BANKING STAFF Hoi An 23/02/2017
53. TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ (KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ) Hoi An 23/02/2017
54. CREDIT MARKETING STAFF Da Nang 15/02/2017
55. CHINESE-SPEAKING TELLER, DANANG BRANCH Da Nang 15/02/2017
56. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Hoi An 08/02/2017
57. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG Hoi An 08/02/2017
58. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Hoi An 21/12/2016
59. RECRUITEMENT STAFF – HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Head Office 29/11/2016
60. TREASURY DEALER Head Office 23/11/2016
61. INTERNAL AUDIT STAFF Head Office 11/11/2016
62. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Ha Noi 11/11/2016
63. DEPUTY HEAD OF CREDIT ADMINISTRATION DEPARTMENT Da Nang 01/11/2016
64. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Da Nang 01/11/2016
65. STAFF - RETAIL BANKING DEPARTMENT, HEAD OFFICE Head Office 01/11/2016
66. CREDIT MARKETING STAFF Ben Thanh Branch 24/10/2016
67. RECEPTIONIST Head Office 26/09/2016
68. ACCOUNTANT - ACCOUNTING DEPT Head Office 17/08/2016
69. LẬP TRÌNH VIÊN - PHÒNG ỨNG DỤNG/KHỐI CNTT, THẺ & NHĐT HỘI SỞ Head Office 29/07/2016