VIỆC LÀM

 

STT Chức Danh Địa Điểm Ngày Đăng
1. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THẺ PHÒNG THẺ – KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Head Office 23/11/2017
2. Senior officer – Legal, Compliance & Anti-Money Laundry (AML) Dept., Head Office Head Office 23/11/2017
3. NHÂN VIÊN - PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG & NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Head Office 17/11/2017
4. CREDIT AND MARKETING STAFF My Dinh 02/11/2017
5. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (E-BANKING) Head Office 17/10/2017
6. STAFF OF INTERNATIONAL BANKING DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/09/2017
7. STAFF OF CREDIT RISK MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/09/2017
8. TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG TIẾP THỊ - NGÂN HÀNG INDOVINA, CHI NHÁNH TÂN BÌNH Tan Binh 31/08/2017
9. CREDIT MARKETING STAFF Hoi An 25/7/2017
10. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Hoi An 25/7/2017
11. NHÂN VIÊN LÁI XE Hoi An 25/7/2017
12. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Hoi An 25/7/2017
13. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Dong Nai 19/6/2017
14. IT STAFF Dong Nai 19/6/2017
15. NHÂN VIÊN PHÒNG PHÁP CHẾ Head Office 19/6/2017
16. NHÂN VIÊN TRỰC HẠ TẦNG Head Office 9/6/2017
17. RECEPTIONIST Head Office 18/5/2017
18. NHÂN VIÊN PHÒNG HCQT Head Office 18/5/2017
19. NHÂN VIÊN LÁI XE Thien Long 18/5/2017
20. CREDIT AND MARKETING STAFF Thien Long 18/5/2017
21. CREDIT & MARKETING STAFF Hai Phong 18/5/2017
22. GIAO DỊCH VIÊN PHÒNG NGÂN QUỸ Hai Phong 12/5/2017
23. CREDIT MARKETING STAFF Da Nang 20/4/2017
24. NHÂN VIÊN TÍN DỤNG & TIẾP THỊ Can Tho Branch 20/4/2017
25. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Ben Thanh Branch 03/4/2017
26. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Ben Thanh Branch 03/4/2017
27. NHÂN VIÊN TÀI XẾ Ben Thanh Branch 03/4/2017
28. TELLER OR CASHIERING STAFF Dong Nai 28/3/2017
29. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG - TRUNG TÂM KINH DOANH Business Center 28/3/2017
30. NHÂN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - TRUNG TÂM KINH DOANH Business Center 28/3/2017
31. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG - TRUNG TÂM KINH DOANH Business Center 28/3/2017
32. CREDIT MARKETING STAFF Ben Thanh Branch 22/3/2017
33. STAFF OF CORPORATE BANKING DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
34. SUPERVISOR OF TREASURY DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
35. STAFF OF PAYMENT CENTER – ACCOUNTING & PAYMENT CENTER DIVISION Head Office 15/3/2017
36. STAFF – FINANCIAL INSTITUTION DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
37. STAFF – ASSETS LIABILITIES MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Head Office 15/3/2017
38. CREDIT MARKETING STAFF Dong Nai 15/3/2017
39. RETAIL BANKING STAFF Dong Da 3/3/2017
40. STAFF of TREASURY MIDDLE & BACK OFFICE Head Office 1/3/2017
41. HEAD OF RETAIL BANKING DEPT. – BUSINESS MGT. DIVISION Head Office 1/3/2017
42. INTERNATIONAL BANKING STAFF Hoi An 23/02/2017
43. TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ (KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ) Hoi An 23/02/2017
44. CREDIT MARKETING STAFF Da Nang 15/02/2017
45. CHINESE-SPEAKING TELLER, DANANG BRANCH Da Nang 15/02/2017
46. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Hoi An 08/02/2017
47. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG Hoi An 08/02/2017
48. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Hoi An 21/12/2016
49. RECRUITEMENT STAFF – HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Head Office 29/11/2016
50. TREASURY DEALER Head Office 23/11/2016
51. INTERNAL AUDIT STAFF Head Office 11/11/2016
52. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Ha Noi 11/11/2016
53. DEPUTY HEAD OF CREDIT ADMINISTRATION DEPARTMENT Da Nang 01/11/2016
54. CREDIT ADMINISTRATION STAFF Da Nang 01/11/2016
55. STAFF - RETAIL BANKING DEPARTMENT, HEAD OFFICE Head Office 01/11/2016
56. CREDIT MARKETING STAFF Ben Thanh Branch 24/10/2016
57. RECEPTIONIST Head Office 26/09/2016
58. ACCOUNTANT - ACCOUNTING DEPT Head Office 17/08/2016
59. LẬP TRÌNH VIÊN - PHÒNG ỨNG DỤNG/KHỐI CNTT, THẺ & NHĐT HỘI SỞ Head Office 29/07/2016