VIỆC LÀM

 

STT Chức Danh Địa Điểm Ngày Đăng
1. TREASURY & INVESTMENT DIVISION DIRECTOR – TREASURY & INVESTMENT DIVISION, HEAD OFFICE Hội Sở 06/09/2018
2. CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) Hội Sở 05/09/2018
3. NHÂN VIÊN - PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG & NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Hội Sở 09/08/2018
4. CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH PHÒNG ỨNG DỤNG, KHỐI CNTT – HỘI SỞ Hội Sở 09/08/2018
5. CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ – PHÒNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, HỘI SỞ Hội Sở 24/07/2018
6. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ & PHÂN TÍCH KINH DOANH – PHÒNG KẾ TOÁN, HỘI SỞ Hội Sở 29/06/2018
7. CHUYÊN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PHÒNG KẾ TOÁN, HỘI SỞ Hội Sở 29/06/2018
8. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT TÍN DỤNG - PHÒNG VẬN HÀNH, HỘI SỞ Hội Sở 02/05/2018
9. GIAO DỊCH VIÊN Bình Dương 19/04/2018
10. CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG Bình Dương 19/04/2018
11. NHÂN VIÊN ATM / KIỂM NGÂN Bình Dương 19/04/2018
12. CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ Bình Dương 19/04/2018
13. CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG Thiên Long 14/03/2018
14. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP Thiên Long 14/03/2018
15. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP Đà Nẵng 01/03/2018
16. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP Hội An 04/01/2018
17. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP Đà Nẵng 21/12/2017
18. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THẺ PHÒNG THẺ – KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hội Sở 23/11/2017
19. Senior officer – Legal, Compliance & Anti-Money Laundry (AML) Dept., Head Office Hội Sở 23/11/2017
20.
21. NHÂN VIÊN TÍN DỤNG & TIẾP THỊ Mỹ Đình 02/11/2017
22. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (E-BANKING) Hội Sở 17/10/2017
23. STAFF OF INTERNATIONAL BANKING DEPT., HEAD OFFICE Hội Sở 15/09/2017
24. STAFF OF CREDIT RISK MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Hội Sở 15/09/2017
25. TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG TIẾP THỊ - NGÂN HÀNG INDOVINA, CHI NHÁNH TÂN BÌNH Tân Bình 31/08/2017
26. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Hội An 25/7/2017
27. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG Hội An 25/7/2017
28. NHÂN VIÊN LÁI XE Hội An 25/7/2017
29. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Hội An 25/7/2017
30. NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG Đồng Nai 19/6/2017
31. NHÂN VIÊN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đồng Nai 19/6/2017
32. NHÂN VIÊN PHÒNG PHÁP CHẾ Hội Sở 9/6/2017
33. NHÂN VIÊN TRỰC HẠ TẦNG Hội Sở 9/6/2017
34. NHÂN VIÊN TIẾP TÂN TIẾNG HOA Hội Sở 18/5/2017
35. NHÂN VIÊN PHÒNG HCQT Hội Sở 18/5/2017
36. NHÂN VIÊN LÁI XE Thiên Long 18/5/2017
37. NHÂN VIÊN TÍN DỤNG & TIẾP THỊ Thiên Long 18/5/2017
38. NHÂN VIÊN TÍN DỤNG TIẾP THỊ Hải Phòng 18/5/2017
39. GIAO DỊCH VIÊN PHÒNG NGÂN QUỸ Hải Phòng 12/5/2017
40. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Đà Nẵng 20/4/2017
41. NHÂN VIÊN TÍN DỤNG & TIẾP THỊ Cần Thơ 20/4/2017
42. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG Bến Thành 03/4/2017
43. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Bến Thành 03/4/2017
44. NHÂN VIÊN TÀI XẾ Bến Thành 03/4/2017
45. NHÂN VIÊN PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN QUỸ Đồng Nai 28/3/2017
46. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG - TRUNG TÂM KINH DOANH Trung Tâm Kinh Doanh 28/3/2017
47. NHÂN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - TRUNG TÂM KINH DOANH Trung Tâm Kinh Doanh 28/3/2017
48. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG - TRUNG TÂM KINH DOANH Trung Tâm Kinh Doanh 28/3/2017
49. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Bến Thành 22/3/2017
50. STAFF OF CORPORATE BANKING DEPT., HEAD OFFICE Hội Sở 15/3/2017
51. SUPERVISOR OF TREASURY DEPT., HEAD OFFICE Hội Sở 15/3/2017
52. STAFF OF PAYMENT CENTER – ACCOUNTING & PAYMENT CENTER DIVISION Hội Sở 15/3/2017
53. STAFF – FINANCIAL INSTITUTION DEPT., HEAD OFFICE Hội Sở 15/3/2017
54. STAFF – ASSETS LIABILITIES MANAGEMENT DEPT., HEAD OFFICE Hội Sở 15/3/2017
55. NHÂN VIÊN PHÒNG TIẾP THỊ TÍN DỤNG Đồng Nai 15/3/2017
56. NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG BÁN LẺ Đống Đa 3/3/2017
57. STAFF of TREASURY MIDDLE & BACK OFFICE Hội Sở 1/3/2017
58. HEAD OF RETAIL BANKING DEPT. – BUSINESS MGT. DIVISION Hội Sở 1/3/2017
59. NHÂN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ Hội An 23/02/2017
60. TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ (KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ) Hội An 23/02/2017
61. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Đà Nẵng 15/02/2017
62. GIAO DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG, CHI NHÁNH IVB ĐÀ NẴNG Đà Nẵng 15/02/2017
63. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Hội An 08/02/2017
64. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG Hội An 08/02/2017
65. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Hội An 21/12/2016
66. NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG – PHÒNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, HỘI SỞ Hội Sở 29/11/2016
67. TREASURY DEALER Hội Sở 23/11/2016
68. INTERNAL AUDIT STAFF Hội Sở 11/11/2016
69. NHÂN VIÊN BẢO VỆ Hà Nội 11/11/2016
70. PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG Đà Nẵng 01/11/2016
71. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG Đà Nẵng 01/11/2016
72. NHÂN VIÊN - PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Hội Sở 01/11/2016
73. NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TÍN DỤNG Bến Thành 24/10/2016
74. NHÂN VIÊN TIẾP TÂN Hội Sở 26/09/2016
75. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hội Sở 17/08/2016
76.