VIỆC LÀM

Chương trình đào tạo tại Ngân hàng Indovina – IVB được xây dựng riêng cho nhân viên khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp của IVB; để giúp các bạn phát huy những tố chất tiềm ẩn và giúp bạn trở thành những nhân viên giỏi, những chuyên gia, những nhà quản lý chuyên nghiệp trong tương lai.

Phần 1: Chương trình đào tạo chuyên nghiệp

Phần 2: Chương trình thực tập tại IVB