Liên hệ


 


Thông tin liên hệ


Hội sở chính

97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 3942 1042 . Fax: (84-8) 3942 1043

Email: support@indovinabank.com.vn


SWIFT code

IABBVNVX


Liên hệ về dịch vụ Thẻ và Ngân hàng Điện Tử

Điện thoại: (84-8) 3942 1048

Email: card.group@indovinabank.com.vn