TIẾP NỐI THÀNH CÔNG

 

1. Lợi ích cho doanh nghiệp:

- Tận dụng cơ hội kinh doanh.

- Thời gian vay vốn linh hoạt.

- Giải pháp tài chính tối ưu.

 

2. Lãi suất ưu đãi tài trợ vốn lưu động cho Doanh nghiệp:

Lựa chọn A

Lãi suất cố định 7,49%/năm

Áp dụng 3 tháng đầu tiên

Lựa chọn B

Lãi suất cố định 7,99%/năm

Áp dụng 6 tháng đầu tiên

 

3. Tiện ích sản phẩm:

- Tổng hạn mức: 1.000 tỷ đồng.

- Loại tiền: VND.

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động

- Mức tài trợ tối đa 100% tổng nhu cầu vay vốn.

- Thời hạn vay: Phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh

- Tài sản đảm bảo linh hoạt.

 

4. Điều khoản áp dụng:

- Chương trình áp dụng đến hết 31/12/2019.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ điểm giao dịch gần nhất của IVB hoặc Trung tâm dịch vụ Khách hàng 1900 588 879.