CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “BẢO MẬT TOÀN DIỆN CÙNG DOANH NGHIỆP”

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) đã triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho 150 khách hàng mở thẻ tín dụng Doanh nghiệp IVB VISA sớm nhất được áp dụng trên toàn hệ thống IVB từ 01/04/2015 đến hết ngày 30/06/2016. Sau 3 tháng triển khai, chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng là chủ thẻ tín dụng Doanh nghiệp tham gia. IVB trân trọng chúc mừng các Doanh nghiệp đã trúng thưởng của Chương trình khuyến mãi theo thông tin danh sách khách hàng trúng thưởng đính kèm như sau:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

Chương trình: “Bảo mật toàn diện cùng Doanh nghiệp”

Từ 01/04/2016 đến hết ngày 30/06/2016

Giải thưởng: 01 (một) dù ô tô

Stt

Doanh nghiệp trúng thưởng

Mã số thuế

1

CTY TNHH PHAT TRIEN PHU MY HUNG

03006xxx02

2

CONG TY TNHH DV LOGISTICS GIA LINH

03131xxx60

3

CT CP HO TRO PT CONG NGHE DETECH

01013xxx43

4

CTY TNHH KHACH SAN HA NOI FORTUNA

01001xxx32

5

CT TNHH PT CN THONG TIN(TTP)

01007xxx73

6

CTY CO PHAN HA TRANG - HT

01047xxx12

7

CTY PHAT TRIEN KCN NOMURA HP

02001xxx45

8

CTY TNHH HOP THINH

02001xxx67

9

CTY TNHH NICHIAS VIET NAM

01052xxx88

10

CONG TY TNHH THUAN LOI

37005xxx86

11

CONG TY CO PHAN BETTER RESIN

37002xxx33

Lưu ý: các giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng tại chi nhánh mà khách hàng mở tài khoản của khách hàng doanh nghiệp theo điều kiện và điều khoản của chương trình. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7 (084) 3942 1048 - (084) 1900 588 879