V/v: CÁC THAY ĐỔI TRONG VIỆC NHẬN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TẠI IVB
Áp dụng từ ngày 05/07/2019

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Lời đầu tiên, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (IVB) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng lựa chọn IVB cùng đồng hành trong suốt thời gian qua.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 49/TT-NHNN/2018 về Quy định Tiền gửi có kỳ hạn, cũng như tạo sự thuận tiện trong giao dịch tiền gửi có kỳ hạn của Quý Khách hàng, IVB trân trọng thông báo một số điểm cần lưu ý trong việc nhận và chi trả gốc/lãi tiền gửi có kỳ hạn trên toàn hệ thống IVB, áp dụng kể từ ngày 05/07/2019, như sau:

1. Quý Khách hàng thực hiện giao dịch gửi và nhận gốc/lãi tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính Quý Khách hàng tại IVB. Do đó, Quý khách hàng chưa có tài khoản thanh toán vui lòng cho chúng tôi được tư vấn và mở tài khoản.

2. Đối với Khách hàng là người không cư trú và khách hàng cá nhân nước ngoài là người cư trú: thời hạn gửi tiền tối đa không vượt quá thời hạn còn lại của giấy tờ xác minh thông tin khách hàng . Vì vậy, để thời hạn gửi tiền được liên tục kể cả khi đến hạn, Quý Khách hàng vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch của IVB gần nhất để bổ sung, cập nhật thời hạn hiệu lực của các giấy tờ xác minh thông tin.

3. Điều chỉnh đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn đã được gửi trước ngày 05/07/2019, nếu:

a) Phương thức tái tục là “Không tái tục”: IVB và Quý Khách hàng sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận cho đến hết thời hạn gửi tiền.

b) Phương thức tái tục là “Tái tục gốc” hoặc “Tái tục gốc và lãi” và thời điểm tái tục từ ngày 05/07/2019:

i) Khách hàng là người cư trú và Khách hàng là người không cư trú thỏa điều kiện tái tục: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch của IVB nơi gửi tiền để thực hiện ký kết lại thỏa thuận tiền gửi theo mẫu mới.

ii) Khách hàng là người không cư trú không thỏa điều kiện tái tục: vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch của IVB nơi gửi tiền để được tư vấn hình thức gửi tiền phù hợp

4. Quý Khách hàng vui lòng tham khảo chi tiết mẫu Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn, Bản Điều khoản và Điều kiện chung tiền gửi có kỳ hạn và Quy trình nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn tại quầy, được niêm yết công khai tại quầy giao dịch hoặc website IVB.

Chúng tôi rất mong Quý Khách hàng tiếp tục tin tưởng và đồng hành trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

✔ Chi nhánh/Phòng giao dịch IVB gần nhất; hoặc

✔ Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 588 879.

Trân trọng,


1Người không cư trú bao gồm:

a. Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

b. Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung).

c. Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

2Giấy tờ xác minh thông tin:

a. Giấy tờ xác minh thông tin của cá nhân là người cư trú và cá nhân nước ngoài là người không cư trú là thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực.

b. Giấy tờ xác minh thông tin của tổ chức là Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật.