IVB chính thức áp dụng tính năng cho phép/ không cho phép thanh toán ở nước ngoài cho thẻ quốc tế Visa của IVB (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến) theo Quyết định 630/QĐ-NHNN

 

Tuân thủ theo đúng Quyết định 630/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước, để giảm thiểu rủi ro, và tăng an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ, từ ngày 07/05/2019, IVB đã triển khai và chính thức áp dụng tính năng cho phép/ không cho phép thanh toán ở nước ngoài (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến) dành cho các loại thẻ Visa Quốc tế của IVB (bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước).

Như vậy, tùy theo nhu cầu sử dụng tại từng thời điểm, khách hàng đang sở hữu các loại thẻ quốc tế Visa của IVB có thể yêu cầu ngân hàng cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thanh toán ở nước ngoài đối với các giao dịch trực tiếp tại ĐVCNT (không áp dụng cho các giao dịch trực tuyến).

Để sử dụng tính năng này, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chi nhánh/ PGD của IVB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm DVKH 24/7.

Mọi thông tin hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm DVKH 24/7: 1900 588 879.