THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH

 

- Căn cứ vào Văn bản số 715/ĐAN-TTGSNH ngày 14/9/2018 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng về việc Chấp thuận chấm dứt Phòng giao dịch;

- Căn cứ vào Nghị Quyết số 504/IVB-BOM/2018 ngày 04/9/2018 của Hội đồng Thành viên Ngân hàng TNHH Indovina về việc Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương – Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Đà Nẵng;

NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch thuộc Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương

2. Địa chỉ: 218 Nguyễn Tri Phương, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3689982 - Fax: 0236 3689981

3. Thời gian chấm dứt hoạt động: Từ ngày 17/9/2018

Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Đà Nẵng cam kết mọi giao dịch và quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo duy trì thực hiện tại Chi nhánh Đà Nẵng và các Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và hệ thống Ngân hàng Indovina trên toàn quốc.