THÔNG BÁO TẠM NGƯNG DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VÀ ATM

 

Nhằm mang đến dịch vụ ngân hàng tốt và hiệu quả hơn, Ngân hàng Indovina (IVB) tiến hành nâng cấp hệ thống và cập nhật dịch vụ mới. Trong thời gian nâng cấp, IVB trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp dịch vụ tại ATM và thẻ ghi nợ nội địa Premium, cụ thể như sau:

1/ Tạm ngưng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Premium:

- Phạm vi ảnh hưởng: Các giao dịch rút tiền mặt, đổi PIN, in sao kê, truy vấn số dư, chuyển khoản tại ATM của IVB và ATM của các ngân hàng khác trong hệ thống Napas.

- Thời gian dự kiến: từ 19:00 ngày 4/09/2018 đến 8:00 ngày 5/09/2018.

2/ Tạm ngưng hoạt động ATM:

- Thời gian dự kiến: từ 8:00 ngày 31/08/2018 đến 13:00 ngày 5/09/2018.

Ghi chú: Vào thời gian từ 8:00 đến 13:00 ngày 5/09/2018, chủ thẻ Premium vẫn thực hiện được giao dịch tại ATM của các ngân hàng trong hệ thống liên minh Napas

IVB xin thành thực cáo lỗi đến quý khách hàng vì sự bất tiện này.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của ngân hàng Indovina.