THÔNG BÁO TẠM NGƯNG GIAO DỊCH TẠI ATM

 

Nhằm mang đến dịch vụ ngân hàng tốt và hiệu quả hơn, Ngân hàng Indovina (IVB) trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp dịch vụ thẻ tại ATM của IVB để nâng cấp và cập nhật dịch vụ mới tại hệ thống ATM, cụ thể như sau:

- Nội dung: Một số các máy ATM của IVB sẽ được nâng cấp, tạm ngưng giao dịch, và sẽ khởi động toàn bộ sau khi dự án hoàn tất.

- Phạm vi ảnh hưởng: Các giao dịch rút tiền mặt, đổi PIN, in sao kê, truy vấn tại ATM của IVB.

- Thời gian dự kiến: từ 8:00 ngày 21/08/2018 đến 24:00 ngày 28/08/2018.

Khách hàng của IVB vẫn có thể thực hiện rút tiền mặt, thanh toán dịch vụ tại các điểm thanh toán trong hệ thống các ngân hàng của Napas trong thời gian tạm ngưng nêu trên

IVB xin cáo lỗi đến quý khách hàng vì sự bất tiện này.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của ngân hàng Indovina.