IVB TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG
ĐỀ ÁN NỘP THUẾ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ - THÔNG QUAN 24/7

 

Tháng 04/2018 vừa qua, Ngân hàng Indovina (IVB) và Tổng cục Hải quan đã ký kết Thỏa thuận hợp tác và thực hiện thành công dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử - thông quan 24/7. Đây là một bước đột phá trong công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan, hỗ trợ tối đa cho các khách hàng doanh nghiệp của IVB.

tax_online

Ưu điểm vượt trội của dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử - thông quan 24/7 là Khách hàng có thể nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế.

Cùng với việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển và hàng không thì việc thực hiện Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan sẽ góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4.

Đề án Nộp thuế và thông quan 24/7 được thực hiện trên cơ sở mô hình nộp tiền thuế qua ngân hàng phối hợp thu, thông qua việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Đề án cho phép người nộp thuế được lập bảng kê nộp tiền trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Theo đó, từ ngày 20/05/2018 các khách hàng của IVB có thể thực hiện nộp thuế điện tử trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login thanh toán thuế.

(Theo Hải quan Việt Nam và IVB)