Phòng Giao dịch Hưng Lợi thay đổi địa chỉ hoạt động

 

IVB Chi nhánh Cần Thơ xin thông báo: Kể từ ngày 02/04/2018, Phòng Giao dịch Hưng Lợi chính thức hoạt động tại Tầng 1 - Tòa nhà Bảo Minh, số 08 Phan Văn Trị, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

IVB trân trọng thông báo.