Khuyến cáo khách hàng từ cảnh báo của Cục an toàn thông tin - Bộ thông tin truyền thông

KHUYẾN CÁO KHÁCH HÀNG TỪ CẢNH BÁO CỦA CỤC AN TOÀN THÔNG TIN - BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 

Kính gửi Quý Khách hàng,

Ngày 26/12/2017, Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ Thông tin truyền thông (TTTT) đã có cảnh báo gửi các cơ quan, tổ chức, các ngân hàng, doanh nghiệp cảnh báo về việc lộ, lọt thông tin hàng nghìn tài khoản thư điện tử (email) của nhiều cơ quan tổ chức tại Việt Nam. Để đảm bảo an toàn thông tin và phòng tránh các nguy cơ có thể xảy ra đối với khách hàng trước sự cố lộ thông tin nói trên, Ngân hàng Indovina khuyến cáo quý khách hàng lưu ý một số nội dung sau:

  • Không sử dụng chung mật khẩu của tài khoản ngân hàng với các ứng dụng, hòm thư điện tử, mạng xã hội.

  • Không sử dụng các địa chỉ email (thư điện tử) phục vụ công việc để đăng ký vào các trang mạng xã hội và trang tin công khai.

  • Không sử dụng các mật khẩu yếu như mật khẩu quá ngắn (dưới 6 ký tự), mật khẩu đặt theo tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, dãy số liên tiếp hoặc các yếu tố dễ đoán khác. Định kỳ đổi mật khẩu Internet Banking và Mobile Banking của quý khách.

  • Không sử dung thông tin đăng nhập tài khoản Internet Banking trên bất kỳ trang web nào ngoài trang web Internet Banking chính thức của Ngân hàng Indovina tại https://ebanking.indovinabank.com.vn