Thông báo diễn tập Phòng Cháy Chữa Cháy

THÔNG BÁO

Ngân Hàng TNHH Indovina trân trọng thông báo


DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN – CỨU HỘ


TẠI TÒA NHÀ HỘI SỞ

 

Nhằm nâng cao ý thức trong công tác PC&CC của toàn thể cán bộ nhân viên Ngân Hàng TNHH Indovina (IVB) đang làm việc tại Tòa nhà Hội Sở nắm vững đặc điểm tình hình của cơ sở, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động trong việc tổ chức chữa cháy – cứu hộ khi có cháy xảy ra đạt hiệu quả. Đồng thời tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa IVB với lực lượng Cảnh Sát PCCC khu vực, Công an và lực lượng dân phòng Phường 12, Quận Phú Nhuận để chuẩn bị tốt cho công tác chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn trong trường hợp xảy ra cháy, nổ tại cơ sở.


Nay, IVB trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại Tòa nhà Hội Sở Ngân Hàng TNHH Indovina năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian : 14h00 – 16h00, Thứ sáu, ngày 24/11/2017

- Địa điểm : Ngân Hàng TNHH Indovina – 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.


Thành phần tham gia diễn tập: Lực lượng PCCC cơ sở Tòa nhà Hội Sở; Lực lượng Cảnh Sát PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PC&CC Quận Bình Thạnh; Đại diện Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM; Đại diện Ủy ban Nhân dân Phường 12, Quận Phú Nhuận; Công an Phường 12, Quận Phú Nhuận; Tòa thể cán bộ nhân viên Ngân Hàng TNHH Indovina (IVB) và các Công ty đang hoạt động tại Tòa nhà Hội Sở.


Trong suốt thời gian diễn tập, tất cả các hoạt động giao dịch với khách hàng vẫn tiến hành bình thường.


Trân trọng thông báo.