LĨNH VỰC KHÁC

  UBER

  Chủ thẻ Visa đăng ký mới tài khoản Uber với Thẻ Visa là phương thức thanh toán sẽ được tặng 2 chuyến Uber Black hoặc Uber X miễn phí (trị giá 40.000VND/ chuyến)

  Địa chỉ: Áp dụng tại Việt Nam

  Áp dụng: 31/03/2018

  I-DENT CLINIC

  Giảm giá 10% cho tổng hóa đơn khi điều trị nha khoa thẩm mỹ

  Giảm giá 15% cho tổng hóa đơn khi điều trị nha khoa bệnh lí

  Địa chỉ: 19V Nguyễn Hữu Cãnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

  Áp dụng: HẾT THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

  AMERICAN LAUNDRY - AML

  Giảm giá 20% cho tổng giá trị thanh toán

  Địa chỉ: Áp dụng tại các cửa hàng của AML trên toàn quốc

  Website: www.americanlaundry.vn

  Áp dụng: HẾT THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

  BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM

  Giảm giá 15% cho sản phẩm bảo hiểm du lịch tòan cầu

  Địa chỉ: Áp dụng tại các đại lí bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt nam trên toàn quốc

  Website: www.cathaylife.com.vn

  Áp dụng: HẾT THỜI GIAN KHUYẾN MẠI