DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

STT Giao dịch Mức phí
A.
Mở và quản lý tài khoản
1.
Số dư tiền gửi tối thiểu và số dư tiền gửi bình quân hàng tháng
a.
Tiền Đồng 55.000 Đồng
b.
Đô-la Mỹ và các ngoại tệ khác 10 Đô-la Mỹ hoặc tương đương
2.
Quản lý tài khoản
a.
Tài khoản có số dư tiền gửi bình quân hàng tháng theo quy định Miễn phí
b.
Tài khoản có số dư tiền gửi bình quân hàng tháng dưới mức quy định
-
Tiền Đồng 10.000 Đồng
-
Đô-la Mỹ và các ngoại tệ khác 2 Đô-la Mỹ hoặc tương đương
3.
Phí đóng tài khoản
a.
Từ 12 tháng trở lên Miễn phí
b.
Trong vòng 12 tháng
-
Tiền Đồng 20.000 Đồng
-
Đô-la Mỹ và các ngoại tệ khác 2 Đô-la Mỹ hoặc tương đương
4.
Sao kê định kỳ tài khoản và giấy báo Có / báo Nợ
a.
Nhận tại quầy Miễn phí
b.
Gửi qua Email, bưu điện, fax trong nước 20.000 Đồng /lần
c.
Gửi qua bưu điện, fax ngoài nước 5 Đô-la Mỹ /lần
5.
Sao kê đột xuất tài khoản và giấy báo Có/ báo Nợ (Sao kê lại hoặc sao kê giao dịch cũ trên 1 năm)
a.
Nhận tại quầy 10.000 Đồng / trang
b.
Gửi qua email, bưu điện, fax trong nước 20.000 Đồng / trang; Cộng bưu phí 20.000 Đồng
c
Gửi qua bưu điện, fax ngoài nước 5 Đô-la Mỹ / trang
cộng bưu phí 5 Đô-la Mỹ
B.
Gửi và rút tiền mặt
1.
Gửi tiền mặt
a.
Vào tài khoản mở tại hệ thống IVB (ở tất cả các chi nhánh)
i.
Tiền Đồng Miễn phí
ii.
Đô-la Mỹ
Tiền mệnh giá lớn Miễn phí
Tiền mệnh giá nhỏ 0.5%, tối thiểu 5 Đô-la Mỹ
Tiền Đô-la Mỹ cũ 50.000 Đồng / tờ
iii.
Các ngoại tệ khác 1.00%, tối thiểu 5 Đô-la Mỹ
b.
Gửi để chuyển tiền ra ngoài hệ thống IVB Áp dụng phí kiểm đếm tiền mặt (mục D1) và phí chuyển tiền (mục C)
c.
Gửi tiền ngoài giờ giao dịch thông thường Căn cứ theo thỏa thuận
Tối thiểu 50.000 Đồng
2.
Rút tiền mặt tại quầy
a.
Tiền Đồng Miễn phí
b.
Đô-la Mỹ 0,20%, tối thiểu 2 Đô-la Mỹ
c.
Các ngoại tệ khác 0,50%, tối thiểu 5 Đô-la Mỹ
d.
Rút tiền Đồng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi gửi tiền Thu thêm phí kiểm đếm tiền mặt (mục D1)
Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh / Phòng giao dịch IVB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7 Hotline 1900 588 879