callcenteremail
TT DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
(+84) 1900 588 879
support@indovinabank.com.vn

Để thực hiện truy vấn thông tin, yêu cầu hỗ trợ về các dịch vụ hay sản phẩm ngân hàng vui lòng gọi (+84) 1900 588 879. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý khách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, bảo mật thông tin và liên tục trong 24 giờ7 ngày trong tuần.

Cung cấp nhiều tiện ích qua các kênh điện thoại, email.

Tiếp nhận và trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bao gồm:

Sản phẩm huy động

• Sản phẩm tín dụng

• Thẻ và các dịch vụ tiện ích thẻ

• Sản phẩm dịch vụ ngân quỹ

• Dịch vụ ngân hàng điện tử

• Dịch vụ chuyển tiền

Tiếp nhận kích hoạt thẻ, tiếp nhận báo mất và khóa thẻ khẩn cấp

Thông báo số dư, liệt kê giao dịch thẻ, kiểm tra trạng thái thẻ

Cung cấp thông tin về tỉ giá, lãi suất, biểu phí, mạng lưới chi nhánh và địa điểm ATM

Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi

Tiếp nhận giải quyết các góp ‎ ý, khiếu nại của khách hàng