Tra cứu Chứng Thư Bảo Lãnh trực tuyến

 
Số thư bảo lãnh:
Số serial:
 
 
Ghi chú:
1. Quý khách nhập chính xác số thư bảo lãnh (Vd: 01/BG/CAD/2015) và 06 số cuối của số serial (Vd: Số serial BG001234, nhập 001234) in trên Thư bảo lãnh. Trong trường hợp một Thư bảo lãnh được in trên nhiều phôi, có nhiều số Serial thì chỉ nhập một số Serial bất kỳ.
2. Chương trình hỗ trợ tra cứu đối với các Thư bảo lãnh được IVB phát hành từ ngày 15/04/2015 trở đi.
3. Trong trường hợp không thực hiện được việc tra cứu hoặc kết quả tra cứu khác với nội dung Thư bảo lãnh quý khách đang giữ, vui lòng liên hệ bộ phận Quản lý tín dụng tại các đơn vị phát hành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUI LÒNG NHẬP "Số thư bảo lãnh" VÀ "Số serial"