Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 1 CẬP NHẬT LÚC: 29-Mar-2017:08:03:59

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.710,00 22.730,00 22.800,00
USD (10, 20) 22.700,00
USD (1, 2, 5) 22.690,00
EUR 24.242,00 24.506,00 24.750,00
AUD 16.560,00 16.747,00 18.084,00
CAD 16.631,00 17.392,00
CHF 22.290,00 23.631,00
GBP 27.829,00 28.130,00 28.375,00
HKD 2.883,00 2.980,00
JPY 201,50 203,74 206,02
SGD 16.038,00 16.220,00 16.400,00
THB 660,30 682,00
TWD 750,00 758,00