Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 2 CẬP NHẬT LÚC: 20-Oct-2017:09:35:13
- CÁC PHIÊN BẢN KHÁC:

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.665,00 22.685,00 22.755,00
USD (10, 20) 22.655,00
USD (1, 2, 5) 22.645,00
EUR 26.448,00 26.735,00 26.956,00
AUD 17.154,00 17.347,00 18.285,00
CAD 17.759,00 18.592,00
CHF 22.472,00 23.824,00
GBP 29.348,00 29.664,00 29.911,00
HKD 2.865,00 2.960,00
JPY 197,42 199,61 201,83
SGD 16.458,00 16.644,00 16.818,00
THB 685,30 708,00
TWD 749,00 757,00