Tỷ giá ngoại tệ

CHỌN NGÀY XEM TỶ GIÁ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÂN HÀNG INDOVINA
PHIÊN BẢN: 1 CẬP NHẬT LÚC: 22-Aug-2017:08:19:40

LOẠI NGOẠI TỆ

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

C.KHOẢN

USD (50, 100) 22.670,00 22.690,00 22.760,00
USD (10, 20) 22.660,00
USD (1, 2, 5) 22.650,00
EUR 26.447,00 26.734,00 26.966,00
AUD 17.387,00 17.582,00 18.530,00
CAD 17.691,00 18.517,00
CHF 22.929,00 24.324,00
GBP 28.880,00 29.191,00 29.444,00
HKD 2.857,00 2.953,00
JPY 204,77 207,04 209,35
SGD 16.436,00 16.622,00 16.800,00
THB 683,30 706,00
TWD 747,00 755,00